040.jpg

HAFIZ SULEJMAN BUGARI V LJUBLJANI

Ljubljana, 30. maj 2009, (MINAS) – V soboto, 30. maja 2009, je bil gost v džematu Ljubljana hafiz Sulejman Bugari. Hafiz Bugari je gost Mešihata Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji in bo obiskal nekoliko džematov v Sloveniji kjer se bo srečal z verniki. V petek, 29. maja 2009, kot smo že poročali, je bil v Kopru. V nedeljo, 31. maja 2009, bo v Kočevju in na Jesenicah.

 

Pred zbrano množico so spregovorili mufti dr. Nedžad Grabus, njegov namestnik Ibrahim Malanović in ljubljanski imam Senad Karišik. V svojem kratkem nagovoru je mufti dr. Nedžad Grabus podelil s prisotnimi svoje videnje hafizovih nastopov oziroma njegovega dela. Prva stvar, ki je zelo pomembna je ta, da hafiz Bugari govori o stvareh, ki vero približujejo vernikom brez omembe kazni, ki ponavadi straši ljudje. In drugi zelo pomembni segment njegovega dela je ta, da je uspel animirati indiferentne ljudje, ki so začeli prakticirati verske predpise v svojih življenjih. V imenu Islamske skupnosti se je zahvalil hafizu Bugariju za prihod in mu zaželel še več uspeha v njegovi misiji.

 

Hafiz Bugari je v uro in pol trajajočem predavanju govoril predvsem o razumevanju vere na povsem preprost način. Zelo pogosto je v svojem predavanju omenjal projekt izgradnje džamije v Ljubljani. Poskušal je razviti zavest pri vernikih kako pomemben je ta projekt za vsakega posameznika in Skupnost v celoti.

 

Ob koncu so imeli možnost vsi prisotni zastaviti vprašanje hafizu Bugariju in z njim podeliti morebitne dileme v zvezi z določenimi vprašanji.

019.jpg

 

021.jpg

 

040.jpg