Mekteb

Urnik verouka 2021/2022

LJUBLJANA MKC

S O B O T A

RazredUraMuallim/a
1-2a08:30 – 10:05Elma Bošnjak
3-4a08:30 – 10:05Adna Mustafić
3-4f08:30 – 10:05Jasmina Bajrić
5-6a08:30 – 10:05Amra Kovačević
7-8a08:30 – 10:05Senad Karišik
9a – SŠ – Sufara08:30 – 10:05Nevres Mustafić
Kur’an P-la08:30 – 10:05Izudina Karišik
1-2b10:15 – 11-35Elma Bošnjak
3-4b10:15 – 11-35Adna Mustafić
3-4e10:15 – 11-35Jasmina Bajrić
5-6b10:15 – 11-35Amra Kovačević
7-8b10:15 – 11-35Senad Karišik
9b – SŠ – Sufara10:15 – 11-35Nevres Mustafić
Kur’an N-IIa10:15 – 11-35Izudina Karišik
Hatma skupina I13:30 – 15:00Nevres Mustafić
Hatma skupina II13:30 – 15:00Izudina Karišik

N E D E L J A

RazredUraMuallim/a
1-2c08:30 – 10:05Elma Bošnjak
3-4c08:30 – 10:05Adna Mustafić
5-6c08:30 – 10:05Amra Kovačević
7-8c08:30 – 10:05Jasmina Bajrić
9c – SŠ -Sufara08:30 – 10:05Senad Karišik
Kur’an P – Ib08:30 – 10:05Izudina Karišik
1-2d10:15 – 11:45Elma Bošnjak
3-4d10:15 – 11:45Adna Mustafić
5-6d10:15 – 11:45Amra Kovačević
7-8d10:15 – 11:45Jasmina Bajrić
9d – SŠ – Sufara10:15 – 11:45Senad Karišik
Kur’an N – IIb10:15 – 11:45Izudina Karišik

TRŽIČ, Cesta na Loko 1

N E D E L J A

SkupinaUraMuallim Telefon
Prva skupina – Ilmihal – I. stopnja11.30 – 13.00Munzir Čelenka041 896 745
Druga skupina – Sufara – Ilmihal II. stopnja11.30 – 13.00Munzir Čelenka041 896 745
Tretja skupina – Kur’an – Ilmihal II. stopnja 11.30 – 13.00Munzir Čelenka041 896 745

ŠKOFJA LOKA, Šolska ulica 7

S O B O T A

SkupinaUraMuallim Telefon

N E D E L J A

SkupinaUraMuallim Telefon
Ilmihal 10:00 – 12:00Ifet Suljić041 255 692

POSTOJNA, Rakitnik 34, 6258 Prestranek

S O B O T A

SkupinaUraMuallim Telefon
Prva skupina 11:30 – 12:30Fahrudin Smajić031 269 608
Druga skupina12:30 – 13:30Fahrudin Smajić031 269 608
Tretja skupina13:30 – 14:30Fahrudin Smajić031 269 608

Idrija

S O B O T A

SkupinaUraMuallim Telefon
Prva skupina 08:30 – 10:00Fahrudin Smajić031 269 608

N E D E L J A

SkupinaUraMuallim Telefon
Prva skupina 09:00 – 10:30Fahrudin Smajić031 269 608
Druga skupina10:30 – 12:00Fahrudin Smajić031 269 608
Tretja skupina12:00 – 13:30Fahrudin Smajić031 269 608

KRANJ, Sejmišče 2

S O B O T A

SkupinaUraMuallim Telefon
Prva skupina – Ilimhal I. stopnja10:00-11:30Senada Karišik040 802 870
Druga skupina – Sufara 11:30-13:00Senada Karišik040 802 870

N E D E L J A

SkupinaUraMuallim Telefon
Tretje skupina – Ilmihal-Sufara09:00-10:00Sead Karišik031 432 331
Četrta skupina – Kur’an10:00-11:00Sead Karišik
Senada Karišik
031 432 331

KAMNIK, Fužine 10 (kulturni dom)

N E D E L J A

SkupinaUraMuallim Telefon
Prva skupina – Ilimhal I. stopnja16.00-17.00Senada Karišik040 802 870
Druga skupina – Sufara – Kur’an17.00-18.00Senada Karišik040 802 870

KOPER, Kosovelov trg 1

S O B O T A

SkupinaUraMuallim Telefon
Prva skupina – Ilmihal – I. stopnja09:00 – 10:00068 610 030
Druga skupina – Ilmihal – II. stopnja10:00 – 11:00068 610 030
Tretja skupina – Ilmihal III. stopnja11:00 – 12:00068 610 030
Sufara 09:00 – 10:00068 610 030
Kur’an začetna stopnja 10:00 – 11:00068 610 030
Kur’an starejša stopnja11:00 – 12:00068 610 030

N E D E L J A

SkupinaUraMuallim Telefon
Prva skupina – Ilmihal – I. stopnja09:00 – 10:00068 610 030
Druga skupina – Ilmihal – II. stopnja10:00 – 11:00068 610 030
Tretja skupina – Ilmihal III. stopnja11:00 – 12:00068 610 030
Sufara 09:00 – 10:00068 610 030
Kur’an začetna stopnja 10:00 – 11:00068 610 030
Kur’an starejša stopnja11:00 – 12:00068 610 030


AJDOVŠČINA, IV. prekomorskih brigad 61

S O B O T A

SkupinaUraMuallim Telefon
Kur’an – Hatme10:00 – 10:55Zikrija Hodžić040 579 597
Ilmihal 11:00 – 11:55Zikrija Hodžić040 579 597
Kur’an12:00 -12:55Zikrija Hodžić040 579 597
Sufara – Ilmihal13:00 -13:55Zikrija Hodžić040 579 597

N E D E L J A

SkupinaUraMuallim Telefon
Kur’an – Hatme10:00 – 10:55Zikrija Hodžić040 579 597
Ilmihal 11:00 – 11:55Zikrija Hodžić040 579 597
Kur’an12:00 -12:55Zikrija Hodžić040 579 597
Sufara – Ilmihal13:00 -13:55Zikrija Hodžić040 579 597

NOVA GORICA, Erjavčeva 34 a

S O B O T A

SkupinaUraMuallim Telefon
Prva skupina – Ilmihal – I. in II. stopnja10:00 – 11:15Hamza Muratspahić070 508 139
Druga skupina – Sufara – Ilmihal III. stopnja11:20 – 12:30Hamza Muratspahić070 508 139
Tretja skupina – Kur’an12:35 – 14:00Hamza Muratspahić070 508 139

N E D E L J A

SkupinaUraMuallim Telefon
Prva skupina – Ilmihal – I. in II. stopnja10:00 – 11:15Hamza Muratspahić070 508 139
Druga skupina – Sufara – Ilmihal III. stopnja11:20 – 12:30Hamza Muratspahić070 508 139
Tretja skupina – Kur’an12:35 – 14:00Hamza Muratspahić070 508 139

CELJE, Delavska 3

S O B O T A

SkupinaUraMuallim Telefon
I-II-III10:00 – 12:00Nazif Topuz041 592 635

N E D E L J A

SkupinaUraMuallim Telefon
I-II-III10:00 – 12:00Nazif Topuz041 592 635

TRBOVLJE, Neža 19

S O B O T A

SkupinaUra MuallimTelefon
Kur’an09:00 – 10:00Mustafa Gavranović070 939 043
Ilmihal 10:00 – 11:00Mustafa Gavranović 070 939 043
Sufara 11:00 – 12:00Mustafa Gavranović 070 939 043

N E D E L J A

SkupinaUra MuallimTelefon
Kur’an09:00 – 10:00Mustafa Gavranović070 939 043
Ilmihal 10:00 – 11:00Mustafa Gavranović 070 939 043
Sufara 11:00 – 12:00Mustafa Gavranović 070 939 043

NOVO MESTO, Gubčeva 43

S O B O T A

SkupinaUraMuallim Telefon
Prva skupina – Ilmihal 10:00 – 11:00Adnan Merdanović040 524 495
Druga skupina – Sufara – Ilmihal11:00 – 12:00Adnan Merdanović040 524 495
Tretja skupina – Kur’an – Ilmihal12:00 – 13:30Adnan Merdanović040 524 495

N E D E L J A

SkupinaUraMuallim Telefon
Prva skupina – Ilmihal 09:00 – 10:00Adnan Merdanović 040 524 495
Črnomelj – Ilmihal 11:00 – 11:45Adnan Merdanović 040 524 495
Črnomelj – Ilmihal – Sufara11:45 – 12:30Adnan Merdanović 040 524 495

VELENJE, Simona Blatnika 18

S O B O T A

SkupinaUraMuallim Telefon
Ilmihal – I. stopnja (6-9 let)09:00-10:00Bilal Efendić+386 31 421 872
Ilmihal – II. stopnja (10-13 let)09:00-11:00Bilal Efendić+386 31 421 872
Sufara11:00-12:00Bilal Efendić+386 31 421 872
Kur’an12:00-13.00Bilal Efendić+386 31 421 872

N E D E L J A

SkupinaUraMuallim Telefon
Ilmihal – I. stopnja (5-8 let)09:00-10:00Bilal Efendić+386 31 421 872
Ilmihal – II. stopnja (9-12 let)09:00-11:00Bilal Efendić+386 31 421 872
Sufara11:00-12:00Bilal Efendić+386 31 421 872
Kur’an12:00-13.00Bilal Efendić+386 31 421 872

PUNKT RAVNE NA KOROŠKEM, KOROŠKA CESTA 13 (se ne izvaja zaradi COVID-19)

GASILSKI DOM

N E D E L J A

SkupinaUraMuallim Telefon

IZOLA, Trgovska ulica 5a

S O B O T A

SkupinaUraMuallim Telefon
Vse skupine12:00-13:00Ramo Muzaferović 

KRŠKO, Cesta Krških žrtev 66

N E D E L J A

SkupinaUraMuallim Telefon
Ilmihal10:00-13:00Redžep Hodžić040 838 140

SEŽANA, Partizanska 70

N E D E L J A

SkupinaUraMuallim Telefon
Prva skupina 09:00 – 10:00
Druga skupina10:00 – 11:00

KOČEVJE, Reška 15

P E T E K

SkupinaUraMuallim Telefon
Prva skupina – Ilmihal – I. stopnja17:00 Nurija Ićanović070 494 017
Druga skupina – Sufara – Ilmihal II. stopnja17:00 Nurija Ićanović070 494 017
Tretja skupina – Kur’an – Ilmihal II. stopnja17:00Nurija Ićanović070 494 017

S O B O T A

SkupinaUraMuallim Telefon
Prva skupina – Ilmihal – I. stopnja09:00Nurija Ićanović070 494 017
Druga skupina – Sufara – Ilmihal II. stopnja09:00Nurija Ićanović070 494 017
Tretja skupina – Kur’an – Ilmihal II. stopnja09:00Nurija Ićanović070 494 017

MARIBOR, Trebušakova 5

S O B O T A

SkupinaUraMuallim Telefon
1. in 2. razred10:00 – 11:30Indira Mahmutagić041 311 779
3. in 4. razred11:40 – 13:15Indira Mahmutagić041 311 779
5. in 6. razred10:00 – 11:30Zinaid Mahmutagić041 311 779
7. in 8. razred11:40 – 13:15Zinaid Mahmutagić041 311 779

N E D E L J A

SkupinaUraMuallim Telefon
1. in 2. razred10:00 – 11:30Indira Mahmutagić041 311 779
3. in 4. razred11:40 – 13:15Indira Mahmutagić041 311 779
5. in 6. razred10:00 – 11:30Zinaid Mahmutagić041 311 779
7. in 8. razred11:40 – 13:15Zinaid Mahmutagić041 311 779

JESENICE, Skladiščna ulica 5

S O B O T A

SkupinaUraMuallim Telefon
Prva skupina- ilmihal I. stopnja9.00- 10.30Munzir Čelenka041 896 745
Druga skupina- sufara i ilmihal I. stopnja9.00- 10.30Faiza Čelenka
Treća skupina- Kur’an i ilmihal II. stopnja10.30-12.00Munzir i Faiza Čelenka 

N E D E L J A

SkupinaUraMuallim Telefon
Prva skupina- ilmihal I. stopnja9.00- 10.30Munzir Čelenka 041 896 745
Druga skupina- sufara i ilmihal I. stopnja9.00- 10.30Faiza Čelenka 
Treća skupina- Kur’an i ilmihal II. stopnja10.30- 12.00Munzir i Faiza Čelenka