Izbrani hadisi o delu in dobrih delih

  • Najboljša sadaka (miloščina) je ponuditi vodo žejnemu.
  • Allah, dž.š., sprejema samo tista dela, ki so narejena v Njegovem imenu in zaradi Njegovega zadovoljstva.

prikazna

  • Vzvišeni Allah, dž.š., bo na Sodni dan dejal: ”Človek! Zbolel sem in nisi me obiskal?!” Človek bo odgovoril: ”Kako naj te obiščem, če pa si Ti Gospodar svetov?” Allah mu bo odgovoril: ”Mar nisi vedel, da je bil tisti vernik bolan in ga nisi obiskal? Ali veš, da bi našel Mene pri njem, če bi ga obiskal? Človek, od tebe sem zahteval, da Me nahraniš, in me nisi.” Človek bo odgovoril: ”Gospodar, kako naj te nahranim, saj si Ti Gospodar svetov?” Allah mu bo odgovoril: ”Mar nisi vedel, da je bil tisti vernik lačen in je hotel, da ga nahraniš, a ti ga nisi. Ali veš, da bi to sedaj našel pri Meni, če bi takrat nahranil tistega človeka? Od tebe sem zahteval, da me odžejaš, in me nisi!” Človek bo odgovoril: ”Gospodar, kako naj  Te odžejam, saj si Ti Gospodar svetov?” Allah bo odgovoril: ”Tisti vernik te je prosil za vodo, a mu je nisi ponudil. Ali veš, da bi to gotovo našel sedaj pri Meni, če bi mu takrat ponudil vodo in ga odžejal?”
  • Izvrševanje dobrih del nas zaščiti od posledic zla.
  • Ko kdo naredi dobro delo za vas, ga za to nagradite. Če ga ne morete nagraditi, izrekajte dovo (priprošnjo) za njega.

Prevzeto iz knjige Tako je govorio Resulallah