Pomen družine v islamu

Vzvišeni Allah je Tisti, ki ustvarja vse v paru (Ez-Zarijat, 49), in Tisti, ki nima para, je Eden in Edini. On je Adema (Adama), a.s., in Havo (Evo) ustvaril kot par, prvo družino. To je bila družina, od katere je nastal človeški rod.

Tudi danes sta obstoj in širitev družbe odvisna zgolj od družine. In kot je celotno telo sestavljeno iz več različnih manjših delov, tako je tudi družba sestavljena iz več manjših delov, družin. Družbo naj bi sestavljale družine, pri katerih prevladujejo ljubezen, iskrenost, nežnost in medsebojno razumevanje, saj so to temelji zdrave družbe.

Družina ima v islamu velik pomen, saj je od nje odvisno v kakšno osebnost nas bo oblikovala, kakšne vrednote bo v nas vsadila in kaj nam bo ponudila. V družini se praviloma rodimo in tudi umremo. Osnovne vrednote, znanje in izkušnje pridobimo ravno v družini. Družina nas pripravi na življenje, ponudi nam osnovna čustva ter versko, duhovno in kulturološko ozadje nas samih. Način, kako se sporazumevamo z drugimi in kako se vedemo do drugih, je vzorec, ki je postavljen in se prenaša naprej ravno iz družinskega okolja. In ravno tu imajo starši, ki veljajo za glavne vzornike in ”vodiče” skozi družinsko okolje, največjo vlogo. Poslanec Muhammed, a.s., je rekel: ”Džennet (raj) je pod materinimi nogami”. Iz modrosti govora poslanca Muhammeda, a.s., lahko vidimo, kakšno vlogo in pomen imata dobrohotnost in lepo ravnanje do staršev, predvsem do mater, in sicer zaradi njihove žrtve in materinske vloge.

Kakšne so dolžnosti otrok do staršev in kakšne so dolžnosti staršev do otrok, kaj pravita Kur’an in sunnet (praksa poslanca Muhammeda, a.s.) o družini in njeni vlogi, kakšno ime izbrati za našega otroka ipd. so izhodiščne teme, o katerih bomo na spletni strani Islamske skupnosti pisali v mesecu februarju. Priporočamo vam, da nas spremljate in prebirate zanimive članke o pomenu in vlogi družine v islamu.