Predstavitev Bosansko-slovenskega slovarja na Jesenicah

Po uspešnih predstavitvah Bosansko-slovenskega slovarja v Ljubljani, Kopru, Velenju in Novem mestu tudi v novem letu nadaljujemo s predstavitvami. V sredo, 21. januarja 2015, je nova predstavitev potekala v prostorih Izobraževalnega centra Islamske skupnosti na Jesenicah. Predstavitev Bosansko-slovenskega slovarja je v sodelovanju z Ljudsko univerzo na Jesenicah in Občinsko knjižnico Jesenice organiziral Zavod Averroes.

Slovar so predstavile soavtorica Amra Halilović, lektorica ga. Milojka Mansoor in tehnična urednica Ela Porić.

Predstavitve so se udeležili številni Jeseničani, posebej smo bili veseli prihoda župana Jesenic g. Tomaža Toma Mencingerja.

Predstavitev je moderirala mag. Maja Radinovič Hajdič, direktorica Ljudske univerze na Jesenicah, ki ni dovolila, da bi o slovarju govorile samo predstavnice Zavoda Averroes, temveč je v pogovor vključila tudi poslušalce. Najprej je prosila župana g. Mencingerja, da pove svoje mnenje o izidu tovrstnega priročnika. Župan je pozdravil prisotne in Zavodu Averroes čestital k izdaji Bosansko-slovenskega slovarja. Izpostavil je, da so Bošnjaki aktivno vključeni v življenje Jesenic na vseh področjih in multikulturnost je tista, ki jo je treba zaznati in podpreti.

Prisotne je pozdravila in nagovorila tudi predstavnica Občinske knjižnice Jesenice ga. Veronika Osredkar, ki je povedala, da ”je izid slovarja velik kulturni dogodek predvsem za ljubitelje jezika in govorce obeh jezikov. Slovar, ki ga danes predstavljamo, povezuje dve kulturi, ki sta bili in bosta tudi v prihodnje precej prepleteni in povezani …” Da je izid tovrstnega slovarja pomemben, je knjižnica dokazala tudi z nakupom izvoda, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.

Prisotne je na povabilo moderatorke pozdravil tudi jeseniški imam Munzir Čelenka in vsem prisotnim zaželel dobrodošlico ter z anekdoto, ki jo je doživel še kot imam v Velenju, v svojem pozdravnem govoru podkrepil potrebo po Bosansko-slovenskem slovarju.

Predstavnice Zavoda Averroes so ponovno tudi na Jesenicah izpostavile pomen slovarja, način dela, posebnosti slovarja in nove izkušnje, ki so jih pridobile z delom na tem projektu.

Veseli smo, da je bil dogodek s strani Gorenjskega glasa in Radia Triglav podprt tudi medijsko.

Zahvaljujemo se Ljudski univerzi na Jesenicah in Občinski knjižnici Jesenice za sprejeto sodelovanje in skupno organizacijo predstavitve slovarja na Jesenicah. Zahvaljujemo se tudi Odboru Islamske skupnosti Jesenice in imamu Munziru Čelenki za pomoč pri organizaciji.

Zavod Averroes nadaljuje s predstavitvami Bosansko-slovenskega slovarja. Že naslednja bo potekala v Univerzitetni knjižnici v Mariboru, in sicer v sredo, 4. februarja 2015, ob 18. uri.

1 thought on “Predstavitev Bosansko-slovenskega slovarja na Jesenicah”

  1. Pingback: Predstavitev Bosansko-slovenskega slovarja « Ljudska univerza Jesenice

Comments are closed.