Sporočilo za javnost ob podpisu pogodbe za izvedbo prvega dela izgradnje IKC v Ljubljani

V sredo, 4. junija 2014, je bila na sedežu Islamske skupnosti v Sloveniji podpisana pogodba za izvedbo gradbenih del prvega dela  izgradnje Islamskega kulturnega centra v Ljubljani, ki obsega tri sklope:

SKLOP 1: ​PRESTAVITEV ZBIRALNIKA A3 DN 1600

SKLOP 2: ​GRADBENA JAMA: JET GROUTING PILOTI, GREDE IN SIDRA

SKLOP 3: ​GRADBENA JAMA: IZKOP, VAROVANJE BREŽIN IN OPORNI ZID

Po objavljenem razpisu, ki je bil zaključen 24. aprila 2014 (27 podjetij je prevzelo razpisno dokumentacijo, 13 jih je poslalo ponudbo), so potekali pogovori s ponudniki, ki so jih vodili strokovnjaki iz podjetja Elea iC, d.o.o. iz Ljubljane. Po pregledu ponudb, opravljenih pogovorih s ponudniki in posvetovanji z donatorji so člani Mešihata sprejeli enoglasno odločitev, da se pogodba sklene s podjetjem Kostak, d.o.o. iz Krškega, ki je dalo najugodnejšo ponudbo in je tehnično usposobljeno za izvedbo projekta.

DSC_0344 tekstTako sta mufti dr. Nedžad Grabus in predsednik uprave podjetja Kostak g. Miljenko Muha v sredo, 4. junija 2014, podpisala pogodbo, ki označuje uradni začetek izgradnje džamije v Ljubljani. Rok za izvedbo vseh treh sklopov je 18 tednov oziroma do 10. oktobra 2014.

Vzporedno z izvedbo prvega dela bo objavljen razpis (predvidoma konec junija) za glavnega izvjalca del, ki bo izbran pred zaključkom prvega dela projekta in bo nemoteno nadaljeval z delom po 10. oktobru.

Zahvaljujemo se vodstvu in strokovnemu osebju podjetja Elea iC, d.o.o., ki so korektno, profesionalno in racionalno vodili postopek izbire najboljšega ponudnika za začetek izgradnje džamije v Ljubljani.

Ob podpisu pogodbe je mufti dr. Nedžad Grabus izrazil svoje zadovoljstvo, da je pogodba, ki bo omogočila začetek izgradnje džamije v Ljubljani, podpisana. Po njegovem mnenju je to velik dosežek Islamske skupnosti, ki bo končno dobila object, dostojen nje same, kot tudi islama kot svetovne religije.

Islamska skupnost izraža veliko hvaležnost državi Katar za pomoč pri realizaciji projekta izgradnje Islamskega kulturnega centra v Ljubljani, saj brez njihove pomoči Islamska skupnost ne bi bila v stanju nadaljevati realizacije projekta.