sabor_marec-2013_5

ZBOR ISLAMSKE SKUPNOSTI ZASEDAL V LJUBLJANI

V nedeljo, 24. marca 2013, je v Ljubljani zasedal Zbor Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji. Na seji so bili poleg članov Zbora še predsednik Mešihata mufti dr. Nedžad Grabus, člani Mešihata, imami in predsedniki izvršilnih odborov.

 

Ob začektu seje, ki jo je vodil predsednik Zbora g. Eldin Velagić je prisotne nagovoril mufti dr. Nedžad Grabus. Seznanil je člane Zbore, imame in predsednike izvršnih odborov o aktualnih projektih in aktivnostih znotraj Islamske skupnosti v Sloveniji. Posebej je poudaril poplačilo dolga za zemjišče na katerem se bo gradil Islamski kulturni center v Ljubljani. Pozval je odgovorne v Islamski skupnosti, da se še naprej angažirajo na projektu izgradnje džamije. To leto je zelo pomembno za projekt izgradnje džamije, ker je predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja in postavitev temeljena kamna, ki je predvidena 14. septembra 2013. Zahvalil se je vsem, ki so na kakršenkoli način pomagali projekt izgradnje džamije, z molitvijo Vzvišenemu Gospodarju ali s svojimi prispevki.

sabor_marec_2013_2

V nadaljevanju seje so člani Zbora razpravljali in sprejeli poročilo o delu Mešihata Islamske skupnosti v Sloveniji za leto 2012, potem finančno poročilo, poročilo imamov in predsednikov izvršilnih odborov, načrt dela in finančni načrt za leto 2013.

Zbor je razpravljal o projektu Islamskega kulturnega centra. Predstavljeno je bilo poročilo o dosedanjih aktivnostih in načrt za nadaljevanje realizacije projekta.

sabor_marec_2013_1

Člani Zbora so bili seznanjeni z ustanovitvijo Humanitarne organizacije Al Baraka, ki začenja z delom v prihajajočem obdobju.

Seje Zbora Islamske skupnosti v Sloveniji se organizirajo dvakrat letno, marca in oktobra. Člani Zbora so predstavniki iz vseh džematov v Sloveniji. Volijo jih člani Islamske skupnosti na volitvah. V Zboru Islamske skupnosti je 23 članov.