knjiznica4

KNJIŽNICA AVERROES BODOČA KNJIŽNICA ISLAMSKEGA KULTURNEGA CENTRA V LJUBLJANI

Islamska skupnost v RS je leta 2008 ustanovila Kulturno-izobraževalni zavod Averroes, ki se ukvarja predvsem s kulturno-izobraževalnimi projekti, katerih namen je zbliževati in spoznavati ter širši javnosti približevati različne kulture na Slovenskem.

 

Do sedaj je Zavod Averroes uspešno opravljal svoje poslanstvo. Člane Islamske skupnosti in vse druge zainteresirane in ljubitelje pisane besede želimo obvestiti, da znotraj Zavoda Averroes deluje Knjižnica Averroes, specialna knjižnica s področja kulture.

Posebni cilj Zavoda Averroes je spodbujanje splošnega in akademskega izobraževanja ter vseživljenjskega branja in učenja. Že zaradi tega je bila ustanovitev specialistične knjižnice s področja kulture eden izmed najpomembnejših projektov zavoda.

knjiznica33

Knjižnica Averroes zajema gradivo na temo balkanike, orientalistike, zgodovine, književnosti, islama in muslimanov ter o vsem ostalem kar je povezano s prej naštetimi temami. Za ustanovitev knjižnice znotraj zavoda smo se odločili tudi zaradi tega, ker v Sloveniji primanjkujejo znanja o zgoraj naštetih temah in je specialistična knjižnica Zavoda Averroes prva svoje vrste na Slovenskem ter je namenjena širši bralski publiki v Sloveniji.

knjiznica22

Na našo prošnjo so se odzvali nekateri posamezniki, ki so za potrebe zavoda in knjižnice prostovoljno prispevali knjižno gradivo. Prav tako pa se je na naš poziv s knjižnim gradivom pozitivno odzvalo nekaj pomembnih institucij, kot so: Gazi Husrev-begova knjižnica iz Sarajeva (ustanovljena že leta 1530), Fakulteta za politične vede Univerze v Sarajevu, Medžlis Islamske skupnosti v Zagrebu, Avstrijska koorporacija in dr. Bernhard Stillfried, Medžlis Islamske skupnosti v Ljubljani, Mešihat Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji ter Orientalistični inštitut iz Sarajeva in Bošnjaški inštitut – Fundacija Adila Zulfikarpašića iz Sarajeva. Poleg donacij različnih institucij so knjižno gradivo prispevali tudi posamezniki, ki podpirajo delovanje tovrstne knjižnice.

knjiznica1

Knjižnica Averroes je polnopravna članica sistema Cobiss. Glede na to da ima knjižnica Averroes veliko gradiva, ki podlega postopku katalogizacije, trenutno poteka vnos gradiva v sistem Cobiss.

Veliko več si lahko preberete na spletni strani Zavoda Averroes www.averroes.si

Zainteresirane bralce vabimo, da se včlanijo v našo knjižnico in si priskrbijo dostop do knjižnih polic Knjižnice Averroes.