ZEMZEM PRISPEVAL 1.000,00 EUR ZA IZGRADNJO IKC-a

V soboto, 8.11.2008, je Izvršni odbor Ženskega združenja Zemzem na svoji 8. redni seji sprejel kar nekaj zelo pomembnih odločitev, ki so povezane z nadaljnjo prihodnostjo društva.

Tako je Žensko združenje Zemzem dobilo novo vodstvo. Dosedanja predsednica Merima Sadiković je iz osebnih razlogov na 7. redni seji Izvršnega odbora odstopila. Poleg nje je odstopila tudi članica Izvršnega odbora Sebiha Fazlić. Njihovo delo v preteklem letu je bilo od velikega pomena, predvsem pa zelo pogumno kajti od registracije društva je delo društva postalo precej bolj resno. Zahvaljujemo se jim za njihovo podporo in vse kar so storile za društvo.

Funkcijo predsednika je prevzela ga. Elvira Alagić. Prazna mesta v Izvršnem odboru pa sta dopolnili Esma Hasanić in muallima Izudina Karišik, ki sta postali novi članici Izvršnega odbora.

Muslimani v Sloveniji se nahajajo pred zgodovinskim dogodkom. Vsi se trudimo zbrati potrebna sredstva za odkup zemljišča kjer se bo gradil Islamski kulturni center. Odločitev Izvršnega odbora Ženskega združenja Zemzem je bil, da namenimo 1.000,00 EUR v ta namen. Dogovorile smo se, da bo naše delo v prihodnosti namenjeno zbiranju sredstev za Islamski center v Ljubljani. Za začetek smo ponosne na začetno vsoto.

V nadaljevanju je beseda tekla o tekočih stvareh glede delovanja društva. Upamo, da bo nova sestava vodstva delovala tako dobro, kot je dosedanje vodstvo oz. dosti boljše.