Muslimanski kulturni center Ljubljana: središče zanimanja in izobraževanja v letu 2023

Leto 2023 je v Muslimanskem kulturnem centru Ljubljana (v nadaljevanju MKC Ljubljana) minilo v znamenju precejšnjega obiska. V primerjavi s preteklimi leti, od kar je center odprt za vodene oglede, se je število obiskov precej povečalo.

Vodeni ogledi MKC Ljubljana so na voljo vsem zainteresiranim posameznikom in skupinam, učencem osnovnih šol, dijakom srednjih šol in gimnazij ter študentom. V preteklem letu nas je v okviru vodenih ogledov obiskalo 3604 obiskovalcev. Prihajale so skupine sodelavcev, upokojencev, predstavnikov različnih organizacij iz Slovenije in tujine, številni učenci, dijaki in študentje, posamezniki in skupine, ki so svojemu širšemu krogu družine in prijateljev želeli podariti izkustveno učenje ob ogledu MKC Ljubljana.

Ta številka, ki nam morda na prvi pogled ne pove veliko, pomeni 10 obiskovalcev na dan in pridobi na teži, ko jo postavimo v kontekst kakovosti in dragocenosti izkušnje. Vsak od teh obiskovalcev je bil deležen celovitega vodenja, ki ni razkrilo le arhitekturnih in kulturnih elementov MKC Ljubljana, ampak je ponudilo tudi razlago in razjasnitev osnov islama in vpogled v življenje muslimanov v Sloveniji. In v današnjem svetu, kjer so predsodki, napačne in nepopolne predstave o »drugem« pogosto vir nesporazumov in nestrinjanj, so tovrstni obiski neprecenljivi. Ponujajo namreč priložnost za učenje in osebno rast, hkrati pa razbijajo predsodke. Hiter pogled na število obiskovalcev v preteklem letu razkriva pomembnost, ki jo ima vzpostavljanje dialoga in izmenjava znanj v naši družbi. Šolarji, dijaki in študenti, ki so obiskali center v preteklem letu, so nosilci in gradniki prihodnosti (med drugim predstavljajo pomemben delež obiskovalcev), pridobivajo neprecenljiv vpogled v realnost, ki jih učbeniki in medijske reprezentacije pogosto ne morejo zajeti ali pa jih obravnavajo površno. Pozitiven odziv na vodene oglede je tudi pokazatelj, da obstaja želja in potreba po poglobljenem razumevanju raznolikih kultur, ki sooblikujejo slovensko družbo. MKC Ljubljana s svojimi vrati, odprtimi za vse, ne le zapolnjuje to vrzel, ampak aktivno prispeva k oblikovanju bolj povezane skupnosti.

Vse, ki še niso imeli priložnost obiskati MKC Ljubljana, vabimo, da se nam pridružijo. Tistim, ki so nas obiskali, se zahvaljujemo za njihov obisk in podporo ter se veselimo ponovnega srečanja na ostalih dogodkih, ki jih organiziramo. Povpraševanje lahko oddate prek spletnega obrazca na www.mkclj.si. Vodeni ogledi za učence, dijake in študente so brezplačni.