Nastopil je mesec rebiul evvel, mesec rojstva poslanca Muhammeda, naj je mir z njim

V petek, 15. septembra 2023, je po sončnem zahodu nastopil 1. rebiul evvel 1445. hidžretskega leta, torej mesec, ki med muslimani v svetu zaseda posebno mesto, saj je to mesec, v katerem je rojen zadnji in najpomembnejši poslanec, Muhammed, naj je mir z njim.

Muhammed, naj je mir z njim, predstavlja »pečat poslancev« in je kot milost poslan celotnemu človeštvu. Zaseda posebno mesto v islamski tradiciji, a Kur’an kljub temu na več mestih poudarja njegovo človeškost. Zato mu muslimani tudi ne pripisujemo nikakršnega pobožanstvenja, temveč ga doživljamo kot posebej izbrano osebo, prejemnika Božje besede – Kur’ana, razodetja, ter ga sprejemamo kot moralno-duhovnega vzornika, ki s svojimi dejanji, izreki in prakso zapolnjuje vsakdanja življenja muslimanov in muslimank po celotnem svetu. In ravno ta odnos se kaže v praznovanju njegovega rojstva, ki ga imenujemo mevlud. Dobeseden prevod besede mevlud je rojstvo.

Mevlud je priložnost, da verniki izrazijo svojo ljubezen in spoštovanje do poslanca Muhammeda, naj je mir z njim, ter se spomnijo njegovega življenja. Mevludi v večini primerov potekajo v džamijah, pa tudi v domovih, saj je to praksa, ki je globoko ukoreninjena v kulturni tradiciji muslimanov ob različnih veselih priložnostih. Tako se je mevlud prirejal ob pomembnih življenjskih mejnikih posameznikov, na primer ob poroki, rojstvu otroka, vselitvi, pa tudi ob drugih podobnih ključnih priložnostih. Vse pomembne življenjske trenutke so muslimani pospremili z zahvalo Bogu in izkazovanjem časti poslancu Muhammedu, naj je mir z njim, saj je tudi njegovo poslanstvo utemeljeno kot poziv k enemu in edinemu Bogu, vsemogočnemu Stvarniku. Ob nastopu meseca rebiul evvela se nestrpno pričakuje 12. rebiul evvel, dan, ko je rojen Poslanec. Na podlagi zapisov vemo, da je rojen v ponedeljek ob najlepši zori. Med drugim koren besede rebiul (rebi’) pomeni pomlad, kar predstavlja optimizem in pozitivno upanje. Tako kot je pomlad umirjen, cvetoč in najlepši del leta, sta tudi prihod Poslanca ter njegov nauk najlepša in najbolj sprejemljiva.

Ena od prvih omemb obeleževanja mevluda se nahaja v Rihli, potopisu Ibn Džubejra s konca 6. ali 7. stoletja. Tradicija, s katero so v Medini začeli v 12. stoletju, se je razširila po celem islamskemu svetu. V Fatimidskem Kairu se je mevlud obeleževal na dvoru, kjer so Poslancu v čast prirejali različne svečanosti. Tudi v iraškem mestu Erbil so ob koncu 12. stoletja potekale mevludske svečanosti, predvsem v času, ko je vladal slavni vladar El Malik Muzafer Ed Din Gokburi, ki je bil izjemno darežljiv in je za seboj pustil izjemen pečat darežljivosti. El Muzafer je mevlud obeleževal na poseben način in na svečanosti vabil ugledne učenjake takratnega časa ter prirejal velika slavja. Ob tej priložnosti je ogromna sredstva namenil za vzdržavanje musafirhan, popotniških kompleksov, za vzdrževanje železnice v Hidžazu, prav tako je omogočil tudi sredstva za vzdrževanje džamije v Medini. Turški sultan Murat III. je na svojem dvoru v Istanbulu obeleževanje mevluda uvedel leta 1588. V Osmanskem cesarstvu  je mevlud državni praznik od leta 1910. Kasneje so določeni vladarji, na nagovor islamskih učenjakov (alimov), začeli prirejati svečanosti in dneve radosti na dan mevluda ob 12. rebiul evvelu in tako poskusili pri mladini in ostalih prebuditi še večjo ljubezen do poslanca Muhammeda, naj je mir z njim. Tako je mevlud postal stalna praksa skozi zgodovino bosanskih muslimanov in se na ta način prenesel in zadržal tudi med slovenskimi muslimani. Po širnem svetu obstajajo različni načini obeleževanja mevluda, vendar je treba poudariti, da vse mevludske svečanosti izražajo zahvalo Bogu, recitiranje Kur’ana, razdelitev miloščine in pomoči revnim, recitiranje mevludskih verzov v čast poslanca Muhammeda, naj je mir z njim, kot verzov, ki bodo srca vernic in vernikov spodbudili k dobrim delom, torej k praksi poslanca Muhammeda, naj je mir z njim, ki jo danes lahko poistovetimo z lastnostmi, kot so ponižnost, pobožnost, iskrenost, predanost, milost, prijaznost.

»Mi smo te poslali kot milost vsem svetovom.« (El Enbija, 107)

Islamski viri navajajo različne opise poslanca Muhammeda, naj je mir z njim, vendar je bolj kot njegov opis pomemben status, ki ga ima Poslanec v celotni kolektivni zavesti muslimanov. Njegova izročila in praksa sta izjemno pomembni in poleg Kur’ana služita za temeljni vir islamskega etosa.

Slovenski muslimani bodo mesec rebiul evvel pospremili s tradicionalnimi mevludi, ki bodo potekali v prostorih Islamske skupnosti po celotni Sloveniji. Glavni, veliki mevlud, bo organiziran v ljubljanski džamiji v soboto, 23. septembra 2023, z začetkom ob 16.16.

Mevlud šerif mubarek olsun!