Začeli smo z branjem pravljic pod minaretom

Knjižnica Averroes, ki deluje pod okriljem Muslimanskega kulturnega centra Ljubljana, je organizirala prvi dogodek za svoje najmlajše bralce – Pravljico pod minaretom.

Minaret je izrazito viden in najbolj prepoznaven element islamske sakralne arhitekture. S svojo vitkostjo in lepoto pleni pozornost in radovednost. Otroci so po naravi izredno radovedni, zanima jih veliko stvari, saj opazujejo svet okoli sebe. To pomeni, da odraščajo, se razvijajo in kar naprej učijo. Ena možnih rešitev in pristopov k otroški radovednosti ter razvijanju empatije, sprejemanju drugačnosti pri otrocih so tudi tovrstni pravljični dogodki. Pravljice pogosto obravnavajo teme, ki pomagajo pri razbijanju predsodkov, otroke spodbujajo k razmišljanju in razumevanju, da so vse oblike različnosti enako pomembne in vredne. Zato smo pri izbiri pravljic, ki jih prebiramo pod minaretom, posebej pozorni ter izberemo in preberemo tiste, ki bodo otrokom pomagale razumeti in sprejeti različnost, razvijati strpnost in spoštovanje do drugih. Vse to lahko spodbujamo s sproščenim pogovorom in vživljanjem v pravljične like in njihove izkušnje.

Prva prebrana pravljica pod minaretom je bila perzijska pravljica Kralj in trije tatovi. Spoznali smo se s kraljem Abbasom in se srečali z nekoliko drugačnimi tatovi.

Ob tej priložnosti napovedujemo naslednje branje pravljice pod minaretom, ki bo v torek, 3. oktobra, ob 17.30. Prebrali in pogovarjali se bomo o pravljici Bodi prijazen, o zgodbi, ki sporoča, da smo lahko prijazni drug do drugega, ne glede na to od kod kdo prihaja ali kje živi. Otroci bodo spoznali otroke iz različnih delov sveta, njihove kulturne posebnosti in talente. Verjamemo, da je tudi ta zgodba lahko odličen navdih za pogovor z najmlajšimi.