Kurban 2023

Islamska skupnost v Republiki Sloveniji organizira akcijo kurbanov. Kurban lahko vplačate v prostorih Islamske skupnosti.