Otvoritev knjižnice Averroes v prostorih MKC Ljubljana

V ponedeljek, 15. maja 2023, je v izobraževalnem objektu Muslimanskega kulturnega centra Ljubljana, svoje prostore odprla knjižnica Averroes, specialna knjižnica s področja kulture s posebnim poudarkom na islamistiki.

Knjižnica Averroes je vzpostavljena leta 2013 in deluje znotraj Kulturno-izobraževalnega zavoda Averroes. Do danes se je kar nekajkrat selila vendar je knjižnica danes končno na pravem naslovu, saj domuje v sodobnih prostorih arhitekturno izjemno dovršenega objekta in kot taka, glede na vse predhodne lokacije, deluje v popolnoma novem kontekstu.

Ne glede na lokacijo je cilj delovanja knjižnice ostal vedno isti, in sicer zajeti, zbirati in obdelovati gradivo na temo balkanistike, orientalistike, zgodovine, književnosti, islama in muslimanov ter vse ostalo kar je povezano z naštetimi področji. Knjižnica Averroes je že ustanovljena ob zavedanju, da v Sloveniji primanjkuje znanj in relevantne literature o zgoraj naštetih tematikah v povezavi z islamom in muslimani in ravno specialistična knjižnica s področja kulture s posebnim poudarkom na islamu lahko odgovori na zastavljen izziv. Dolgoročni cilj knjižice Averroes je postati relevantna ustanova in vir informacij s področja islamistke in verstev sveta. Hkrati je knjižnica namenjena širši bralski publiki znotraj slovenske javnosti. Vendar pa poudarjamo, da knjižnica Averroes kljub vsemu ne bo referenčna knjižnica samo s področja islamistke temveč tudi ostalih verstev, predvsem abrahamskih religij, tako s teološkim kot tudi religiološkim poudarkom.

Zbrane goste je sprva nagovorila predstavnica sekcije za specialne knjižnice Slovenije, ki deluje znotraj Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Violetta Bottazza, ki se je zahvalila za povabilo in med drugim poudarila pomen in doprinos specialnih knjižnic.

Glede na to, da knjižnica domuje v prostorih Muslimanskega kulturnega centra je zbrane nagovoril tudi mufti, mag. Nevzet Porić, ki je poudaril »da smo v današnjem svetu priča hitremu tempu življenja, kjer imamo vse manj časa za branje in proučevanje. S pojavom družbenih omrežij se zdi, da smo izgubili stik s potrebo za globljim razmišljanjem in refleksijo, ki so nujno potrebni za razumevanje kompleksnih tem in izzivov. Prevečkrat se nanašamo na hitre in enostavne informacije, ki jih najdemo na internetu, brez da bi se posvetili branju in raziskovanju in ravno to lahko privede do površnega razumevanja in napačnih zaključkov. Znanje in branje sta ključna za vsesplošni razvoj. Čeprav se zdi, da je v današnjem svetu težko najti čas za branje in proučevanje, je pomembno, da se zavedamo, da so to ključni dejavniki za naš osebni in družbeni razvoj. Specialne knjižnice, kot je ta, so zato toliko bolj pomembne, saj nam omogočajo dostop do specifičnih zbirk gradiva in informacij, ki so lahko dobra podlaga za konstruktivno in kritično proučevanje različnih vprašanj«.

Knjižnica bo služila kot vir znanja in informacij za vse, ki jih zanima religija pa naj gre za strokovnjake, raziskovalce, študente ali pa zgolj radovedneže. Poleg tega bo knjižnica prostor za srečevanje in izmenjavo mnenj, kar bo še dodatno pripomoglo k izboljšanju razumevanja islamske kulture in njenega pomena v širši družbi. S tem bo knjižnica pripomogla k vzpostavitvi dialoga in spodbujanju strpnosti med različnimi družbenimi skupinami.

V knjižnici Averroes bodo obiskovalci spodbujeni, da se vključijo v proces branja in raziskovanja, ter razvijajo svoj kritični pristop do gradiva, ki ga bodo prebirali. Naš namen je, da knjižnične prostore in gradivo doživljajo kot točko stičišča, spodbujanja napredka, branja, odpiranja zanimivih vprašanj, ki bodo med drugimi razvijali in krepili občutka strpnosti in empatije. Knjižni kotički bodo tako na voljo študentom tekom izpitnih obdobij, raziskovalcem ali zgolj ljubiteljem pisane besede, ki svoj prosti čas želijo preživeti v prijetnem ambientu.

Posebej izbrani naslovi bodo letos ponujeni tudi v okviru projekta Knjižnica pod krošnjami. V vrtu Muslimanskega kulturnega centra bo z letošnjo sezono odprta nova enota Knjižnice pod krošnjami, enota Rajski vrt, ki bo ponudila zanimiv izbor naslovov iz knjižnice Averroes. 

Delovni čas knjižnice je vsak torek, sredo in četrtek ob 10. do 18. ure.

Delovanje knjižnice Averroes lahko spremljajte tudi preko družbenih omrežij:

Facebook profil

Instagram profil