Mufti mag. Nevzet Porić ob mednarodnem dnevu žena sprejel muallime Islamske skupnosti

Ob mednarodnem dnevu žena je mufti, mag. Nevzet Porić, gostil muallime, ki s svojim angažmajem prispevajo k razvoju in delovanju Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji. Izrazil jim je dobrodošlico in dejal, da bi pozornost ženski enakopravnosti v družbi morali posvečati celo leto in ne samo en dan v letu.

Namen srečanja je bil predvsem v tem, da se je v svojem osebnem imenu ter imenu Islamske skupnosti zahvalil za njihov prispevek in poudaril, da je potrebno ozavestiti problem neenakopravnosti med spoloma v globalni družbi in tudi znotraj verskih skupnosti ter se zavzemati za izboljšanje pogojev na tem področju. Mufti Porić je ob tej priložnosti ponudil odprto roko sodelovanja in podporo pri različnih projektih. Izrazil je tudi prizadevanja in željo, da bi se v organe Islamske skupnosti vključilo večje število žensk.

Vodstvo Muslimanskega kulturnega centra je ob srečanju dejalo, da bo zagotovilo več prostora in boljše pogoje za delovanje žensk znotraj skupnosti kot tudi podporo projektom, ki bodo krepili delovanje Muslimanskega kulturnega centra kot tudi širše družbene skupnosti. Mufti Porić je dejal, da si pri odpravljanju neenakopravnosti in vključevanja žensk, želijo biti zgled ostalim.

Srečanje je bil začetek konstruktivnih pogovorov o vlogi in prispevku žensk v Islamski skupnosti in iskanju rešitev za izboljšanje trenutnih pogojev.

Prisotne muallime so se muftiju Poriću zahvalile za vabilo in pozdravile izpostavljeno namero, kot tudi priložnost, da se prisluhne njihovim potrebam.