Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor odlikoval muftija prof. dr. Nedžada Grabusa

V torek, 28. decembra 2021 na posebni slovesnosti v Predsedniški palači je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor s srebrnim redom za zasluge odlikoval muftija dr. Nedžada Grabusa za uspešno, povezovalno in k strpnosti usmerjeno vodenje Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji. Slovesnosti so prisostvovali člani družine muftija Grabusa, mufti mag. Nevzet Porić ter zaslužni člani Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji.

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije ter 3. točke 7. člena in 10. člena Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor izdal ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije. Za uspešno, povezovalno in k strpnosti usmerjeno vodenje Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji muftiju prof. dr. Nedžadu Grabus vročil je srebrni red za zasluge.

V obrazložitvi je predsednik Pahor zapisal:

“Dr. Nedžada Grabusa je slovenska javnost spoznala leta 2006, ko je bil imenovan za muftija Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji in je prišel v Ljubljano. Za njim sta bila šolanje na Gazi Husrev-begovi medresi in študij na Fakulteti za islamske znanosti v Sarajevu, kjer je nato deloval kot urednik verskega programa na radiu in televiziji. Za njim je bila tudi izkušnja vojne v Bosni in Hercegovini.

Pred njim je bil zato jasen cilj: odločen je bil, da bo v novem okolju povezoval ljudi svoje skupnosti med seboj, hkrati pa z okoljem, v katerem živijo v Sloveniji. Med ljudmi je treba graditi mostove, je rekel. »Vsak človek mora imeti svoje malo mesto pod soncem, vendar ne more ustvarjati sveta le sam zase.«

V poldrugem desetletju službovanja v Sloveniji mu je z razgledanim, preudarnim, spoštljivim in mirnim načinom vodenja Islamske skupnosti uspelo vzpostaviti trden odnos z državno in lokalno oblastjo. Leta 2007 je v imenu Islamske skupnosti podpisal sporazum z Vlado Republike Slovenije o pravnem položaju Islamske skupnosti pri nas. V javnih nastopih, predavanjih in pogovorih s slovenskimi in tujimi mediji je bil dr. Grabus glas strpnosti, ki opozarja na pomanjkljivosti v družbenih odnosih ter kliče k vzpostavitvi mirnega sobivanja in sožitja v družbi za splošno dobro.

Strpno in spoštljivo je razvijal in utrjeval medkulturni in medverski dialog v Sloveniji in Evropi. Z vsem delovanjem je razvijal in podpiral vrednote demokratične družbe, ki vse posameznike v skupnosti povezujejo v odgovorne državljane.

Vrh njegovega delovanja je sodobni Muslimanski kulturni center Ljubljana, ki mesto dela bolj odprto, vključujoče in še lepše. Arhitekturni dragulj s tiho, milo odprtostjo povezuje Islamsko skupnost s širšo slovensko družbo. Čas graditve centra in v njem džamije z minaretom je bil dolg in zaznamovan z različnimi svetovnimi izzivi, a se je v Sloveniji iztekel v vzor spoštljivega sožitja in sobivanja.

Kot predavatelj dr. Grabus sodeluje s teološkima fakultetama v Ljubljani in Sarajevu ter študentom tu in tam razširja obzorja duha z zgledom, ki priča o vrednosti nenehnega izobraževanja in spoznavanja drugih kultur. Sodeluje na številnih mednarodnih znanstvenih konferencah, je avtor ali prevajalec člankov, besedil in knjig. Mufti Grabus je tudi sopredsedujoči Svetu muslimanskih in judovskih verskih voditeljev v Evropi. Za uspešno, povezovalno in k strpnosti usmerjeno vodenje Islamske skupnosti se mu država Slovenija zahvaljuje z državnim odlikovanjem.”

V slavnostnem nagovoru je mufti Grabus povedal:

“Spoštovani predsednik Republike Slovenije gospod Borut Pahor,

dame in gospodje, dragi prijatelji,

zahvaljujem se predsedniku Republike Slovenije gospodu Borutu Pahorju in državi Sloveniji za odlikovanje, ki mi je bilo podeljeno za moje delo v obdobju med letom 2006 in 2021, za vodenje Islamske skupnosti v Sloveniji. To odlikovanje razumem kot nagrado svoji družini in celotni Islamski skupnosti za neverjetno plodno obdobje v našem življenju, ki ga je zaznamovala izgradnja trdnih prijateljskih odnosov ter vzpostavljanje človeškega in bratskega sodelovanja z institucijami Republike Slovenije, Mestno občino Ljubljana, vsemi verskimi skupnostmi v Sloveniji in s slovensko družbo nasploh. Vaše dejanje, gospod predsednik, razumem kot močno sporočilo in vodilo za razvoj odnosov znotraj evropske kulture in civilizacije s sprejemanjem in spoštovanjem različnosti. Evropa je prostor, kjer se demokratična načela spoštujejo na načelih pluralizma in svobode izbire. V političnem, pravnem, medijskem in javnem diskurzu potekajo stalne razprave o različnih vidikih evropskih vrednot, vključno z vprašanji, povezanimi z razumevanjem vloge vere, cerkva in verskih skupnosti v sekularni državi. Vprašanja, povezana z islamom, so še posebej pomembna v javnih razpravah. Kot pripadnik muslimanske tradicije, ki deli vrednote etičnega monoteizma z judovstvom in krščanstvom, bi se vam rad zahvalil za vaše odločno razumevanje in podporo pri razvoju koncepta, ki ga v svojem delovanju potrjuje in promovira tudi papež Frančišek, to je, vključujočo družbo in gradnjo miru med ljudmi različnih tradicij v Evropi. Mi, kot dediči evropskega politično-demokratičnega koncepta, smo pogosto izpodbijani in obsojeni zaradi naše muslimanske evropske dediščine. Še posebej smo zaskrbljeni, ko prihajajo negativni komentarji visokih državnikov Evropske unije, ki širijo antisemitizem in islamofobijo. Prepričani smo, gospod predsednik, da je vloga Islamske skupnosti v Bosni in Hercegovini kot avtohtone in avtonomne evropske verske skupnosti pomembna za širši evropski kontekst, saj vsebuje evropsko in muslimansko izkušnjo institucionalnega delovanja v pluralni in demokratični družbi. Hvala, da ste to prepoznali na primeru našega delovanja v Republiki Sloveniji. Narediti moramo vse, da ohranimo mir in stabilnost, zaupanje in gradnjo odnosov, ki temeljijo na resnici in pravičnosti, obsodbi vseh zločinov, prepovedi zanikanje holokavsta in genocida v Srebrenici, prepovedi poveličevanje obsojenih zločinov in zločincev, da bi lahko gradili in razvijali vrednote, ki temeljijo na načelih etičnega monoteizema med pripadniki abrahamskih tradicij in z drugimi tradicijami v Evropi. Rešiti življenje enemu človeku je isto kot rešiti celo človeštvo. To je kur’ansko načelo. Dolžnost verskih predstavnikov je graditi mir in medsebojno razumevanje v širši skupnosti, tudi če se soočamo s težavami, kot so ekstremna verska dejanja ali nacionalistične ideologije, ki širijo sovraštvo do manjšin. Prosim Vsemogočnega Boga, da nam podari mir, medsebojno razumevanje in spoštovanje vseh ljudi kot Božjih bitij. Prepričan sem, gospod predsednik, da boste storili vse, da ohranite mir in stabilnost v državah, ki so ostale kot nedefeniran otok na jugu Evrope, obkrožen z Evropsko unijo, predvsem v BiH, ki je preživela težko obdobje od leta 1992 do 1995 in se še vedno sooča s posledicami nesprejemanja vrednot skupnosti in mirnega sobivanja.

Še enkrat iskrena hvala.”