Novi mufti Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji je Nevzet Porić

V soboto, 19. junija 2021, so v Muslimanskem kulturnem centru Ljubljana potekale volitve za predsednika Mešihata Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji. Izbran je bil mag. Nevzet Porić, dosedanji muftijev namestnik.

Za tem ko je mufti prof. dr. Nedžad Grabus napovedal, da končuje mandat s 30. junijem 2021, je Zbor Islamske skupnosti v Republiki, na seji 28. marca, razpisal volitve za predsednika Mešihata Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji, in sicer za 19. junij 2021.

Po pravilih Islamske skupnosti kandidate za predsednika Mešihata lahko predlagajo džemati, člani zbora in imami. Tokrat je bil predlagan zgolj en kandidat, in sicer mag. Nevzet Porić, ki je prejel kandidature vseh džematov iz Slovenije, kandidaturo članov Zbora in kandidaturo imamov. Na seji volilnega telesa, ki jo je vodil predsednik Zbora oz. predsednik volilne komisije Eldin Velagić, so bili prisotni člani Zbora, Mešihata, imami, predsedniki izvršilnih odborov, direktorji zavodov in ustanov Islamske skupnosti, ki so enoglasno podprli mag. Nevzeta Porića kot predsednika Mešihata Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji za mandatno obdobje petih let.

Na seji Zbora Islamske skupnosti v BiH, ki je potekala v Sarajevu, 29. maja 2021, je vrhovni poglavar, reisu-l-ulema dr. Husein Kavazović, predlagal Zboru imenovanje mag. Nevzeta Porića na mesto ljubljanskega muftija, kar je bilo s strani članov Zbora tudi potrjeno.  

V začetku seje volilnega telesa je zbrane nagovoril mufti prof. dr. Nedžad Grabus, ki je med drugim izpostavil, da je Islamska skupnost v Republiki Sloveniji danes na zavidljivem nivoju arhitekturno in organizacijsko. Poudaril je da je vesel in ponosen, da se ta proces zaključuje na tako dostojanstven način. Mufti Grabus je izrazil pričakovanje, da bo Islamska skupnost nadaljevala z različnimi projekti ter da se bo vsebinsko dopolnjevala. Povedal je da Nevzeta Porića pozna zelo dolgo. Gre za odgovornega, predanega in vztrajnega sodelavca. “Potrudimo se da ohranimo naše zaupanje. Čestitam muftiju Nevzetu Poriću in naši celotni Skupnosti. Zahvaljujem se vsem za sodelovanje v preteklih letih” – je med drugim povedal mufti Grabus.

Zbrane je nagovoril tudi novoizvoljeni predsednik Mešihata Islamske skupnosti mufti mag. Nevzet Porić, ki se je sprva zahvalil za izkazano podporo članov Zbora, Mešihata, imamov, predsednikov izvršilnih odborov in ostalih. Poudaril je, da se zaveda prejete odgovornosti obenem pa je vesel, da bo lahko  vodil Islamsko skupnost v Republiki Sloveniji v prihodnjem obdobju. Posebej se je zahvalil muftiju prof. dr. Nedžadu Grabusu za podporo in vse kar je storil za Islamsko skupnost v preteklih petnajstih letih ter izpostavil njegove dosežke v petnajstletnem vodenju Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji.

V nadaljevanju je prisotne seznanil z nadaljnjimi načrti in smernicami vodenja Islamske skupnosti. Posebna pozornost bo namenjena verskim in izobraževalnim aktivnostim, finančno-administrativnem področju, delu z imami in člani Islamske skupnosti, realizaciji odprtih infrastrukturnih projektov, nadaljevanje dobrih odnosov s Katoliško cerkvijo in drugimi cerkvami in verskimi skupnostmi, reševanje odprtih vprašanj z državo ter nadaljevanje pozitivnega trenda vključevanja in prispevanja k odprtosti in raznolikosti slovenske družbe.

Nevzet Porić je rojen leta 1977 v Bihaću. Osnovno šolo je obiskoval na Jesenicah, srednjo teološko šolo, Zagrebačka medresa ”Dr. Ahmed Smajlović”, pa je zaključil v Zagrebu. Študiral je na Fakulteti za islamske znanosti v Sarajevo kjer je tudi magistriral. V Islamski skupnosti je zaposlen od leta 2003, kjer je sprva delal kot tajnik, kasneje kot generalni tajnik in nazadnje kot muftijev namestnik. Poročen je in oče dveh otrok.