Pozdrav našemu Poslancu

Allah in Njegovi meleki (angeli) blagoslavljajo Verovesnika, o verniki, blagoslavljajte ga tudi vi in pozdrave mu namenite.” (Kur’an: el-Ahzab, 56)

Vzvišeni Bog je ustvaril srce kot hišo ljubezni, tisti, ki ljubi nekoga (nekaj), ga z jezikom in srcem vedno omenja. Muslimani ne samo, da verujejo v poslanstvo Muhammeda, naj je mir z njim, temveč ga tudi na različne načine omenjajo in mu z besedami izkazujejo ljubezen. Poleg tega, da sledimo njegovo prakso (dela in besede, sunnet), eden izmed najlepših načinov iskazovanja ljubezni do Božjega poslanca je izgovarjanje salavatov. Salavat pomirja srce, prinaša Božjo milost in odpuščanje grehov, odpira vrata priprošnjam (dovam), poveča blaginjo pri izpolnitvi ljudskih želja in potreb in kot najlepše darilo, obljublja Poslančev šefe’at, njegovo zavzemanje na Sodnem dnevu.

Ebu-Talha pripoveduje, da je Allahov poslanec, naj je mir z njim, prišel nekega dne in na njegovem obrazu se je opazila radost ter je dejal: ”Obiskal me je angel Gabrijel (melek Džibril) in rekel: ‘Si zadovoljen Muhammed, da vsakega, ki te z enim salavatom omeni, jaz omenim s salavatom desetkrat in tisti, ki ti en selam (pozdrav) pošlje, jaz njemu vzvrnem z desetimi”’. (Sunen en-Nesai,1228).

Petek je dan v katerem je še posebej lepo izgovarjati čim več salavatov. Zato naj tudi današnji blagoslovljeni petek, zapolni naša srca s salavati na našega Poslanca Muhammeda, naj je mir z njim, in sicer na način:

Allāhumme salli ‘alā Muhammedin ve ‘alā āli Muhammed kemā sallejte ‘āla Ibrāhīme ve ‘āla āli Ibrāhīme, inneke Hamidūn Medžīd. Allāhumme bārik ‘alā Muhammedin ve ‘alā āli Muhammed kemā bārekte ‘alā Ibrāhīme ve ‘alā āli Ibrāhīme, inneke Hamīdun Medžīd.

Allah, blagoslovi Muhammeda in družino Muhammedovo, kot Si blagoslovil Ibrahima in družino Ibrahimovo, Ti Si, zares, Hvaljen in Slavljen! Allah, podari izobilje Muhammedu in Muhammedovi družini, kot si podaril Ibrahimu in Ibrahimovi družini, Ti Si, zares, Hvaljen in Slavljen!

Nevres Mustafić