Delovni sestanek imamov v Ljubljani

V torek, 22.avgusta 2017, je potekal redni delovni sestanek imamov zaposlenih v Islamski skupnosti v RS z muftijem prof. dr. Nedžadom Grabusom.

 

V uvodnem delu sestanka je mufti Grabus govoril o h. Sulejmanu Abdiću, ki je umrl 12. julija 2017. Povedal je, da je bil h. Sulejman Abdić v sedemdesetih letih 20. stoletja edina oseba, ki je opravljala imamsko delo v Sloveniji. Sodeloval je pri aktivnostih skoraj vseh džematov po Sloveniji. Zato je predlagal, da imami pred bajramsko molitvijo namenijo nekaj minut h. Sulejmanu in govorijo zbranim o njemu in njegovem delu. Pred njegovo dušo bo do bajrama podarjena hatma oz. bo zanj prebran cel Kur’an.

V nadaljevanju je beseda tekla o analizi aktivnosti tekom meseca ramazana, o Islamskem kulturnem centru, mektebskem pouku, ki se bo začel 9. septembra 2017 in o drugih aktivnostih.

Posebej se je govorilo o problemih s katerimi se soočajo imami pri svojem delovanju. Pojavlja se vse več oseb, ki odstopajo od ustaljenega in s konsenzom sprejetega prakticiranja vere med muslimani jugovzhodne Evrope. S svojim obnašanjem, nespoštovanjem hišnega reda in Statuta Islamske skupnosti zelo pogosto vnašajo nelagodje in nemir med člane skupnosti. Islamska skupnost v Sloveniji bo v prihodnje tem vprašanju posvetila posebno resno pozornost. Oteževalna okoliščina v tem segmentu je slovenski pravni okvir, ki je zelo ohlapen. Islamska skupnost se sooča s težavami pri prizadevanju, da uredi institucionalno delovanje na verskem področju.

V teku je priprava analize na osnovi dostopnih javnih podatkov o društvih ter nosilcih tolmačenja islama in organiziranega delovanja izven inštitucij Islamske skupnosti, ki bo odredila smernice za stališča in delovanje Islamske skupnosti v Sloveniji glede tega vprašanja. V Islamski skupnosti obstaja splošno soglasje, da ni možno anahronistično delovanje v prostorih Islamske skupnosti takšnih skupin ali posameznikov. Očitno je, da so predavatelji in aktivnosti, ki so jih določena društva že prej organizirala, pustila trajne posledice negativnega pogleda na muslimane in dodatno prispevala k kolektivnem stereotipiziranju muslimanov v medijskem prostoru. Takšne aktivnosti vplivajo na polariziranje muslimanov in delovanje Islamske skupnosti. Imami s svojim delovanjem in dejavnostmi znotraj Islamske skupnosti pomagajo vzpostavljati harmonijo v medsebojnih in sosedskih odnosih, vzgajajo mlade ljudi v vzorne učence, športnike in koristne člane skupnosti. Islamska skupnost razume zakonski okvir znotraj katerega delujemo v slovenskem pluralnem prostoru vendar se hkrati tudi zaveda izzivov s katerimi se družba sooča glede novih odnosov in razumevanja religije posebej pa anateme, ki jo s svojim delovanjem proizvajajo radikalni in ekstremni elementi znotraj verskih in nacionalističnih krogov, ki puščajo resne posledice pri delovanju organizirane verske skupnosti.

Imami so izpostavili, da je posebej občutljiva skupina mladih, ki prihajajo iz družinskih okolij, ki jim ni ponujalo dovolj pozornosti in ljubezni in so lahka tarča oseb, ki jim vlivajo lažno upanje o lahkem uspehu v življenju po poti formalne oblačilne ali navidezne transformacije.

Na sestanku je aktualizirano tudi vprašanje pravilnika o hišnem redu, ki je bil sprejet leta 2008 in ureja obnašanje v džamijah oziroma mesdžidih in drugih verskih objektih Islamske skupnosti. Mešihat Islamske skupnosti bo ponovno aktualiziral to vprašanje in ga dopolnil z dopolnitvami, ki jih zahtevajo novi pogoji delovanja.

Razpravljalo se je tudi o vprašanju izseljevanja velikega števila članov Islamske skupnosti v druge evropske države kot tudi o novem valu priseljevanja v Slovenijo. Ta proces odločno vpliva na delovanje Islamske skupnosti v večini mest v katerih deluje Islamska skupnost v Sloveniji. Tudi tu se pojavljajo novi izzivi pri delovanju. Islamska skupnost je z zelo omejenimi resursi pred novimi izzivi v svojem delovanju. Imami so najpomembnejši steber Islamske skupnosti in jamstvo za njeno uspešno delovanje.

Odločeno je, da se mektebski pouk začne 9. septembra 2017 in zaključi 24. junija 2018.

Islamska skupnost bo ob stoti obletnici izgradnje džamije v Logu pod Mangartom organizirala svečanost 23. septembra 2017. Ob tej priložnosti bo imam iz Celja, Nazif Topuz, pretekel maraton pod nazivom ”Od džamije do džamije”, in sicer od Loga pod Mangartom do džamije v Ljubljani.

Ob stoti obletnici bo Islamska skupnost organizirala tudi simpozij ”Stoletje Islamske skupnosti v Sloveniji”, ki bo potekal 24. in 25. oktobra 2017 na katerem bodo sodelovali profesorji i znanstveniki iz Slovenije, Bosne in Hercegovine in drugih držav.