Delavnica medijske pismenosti pod okriljem projekta “Media Against Hate”

Na Poljskem je od 7. do 9. junija 2017, potekala druga delavnica medijske pismenosti pod okriljem projekta “Media Against Hate“, na temo Muslimani v medijih in svoboda izražanja in spoštovanje človekovih pravic, katere se je udeležila Sanela Husić, predstavnica Islamske skupnosti v Sloveniji. Delavnica je bila organizirana s strani CMFE (Evropski forum skupnostnih medijev) in COMMIT (Skupnost/Mediji/Inštitut) v sodelovanju z OVSE/ODIHR (Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi).

Na delavnici je bilo prisotnih več kot 30 udeležencev iz različnih medijev kot organizacij in skupnosti. Prisotni so bili iz Nemčije, Združenega Kraljestva, Italije, Avstrije, Grčije, Finske, Malte, Hrvaške, Romunije, Danske, Češke, Kipra, Srbije, BiH in drugih.

Delavnica je potekala na Fakulteti za humanistične študije, na Univerzi Warmia in Mazury v Olsztynu, ki je eno od pomembnejših znanstvenih središč na Poljskem.

Na tridnevni delavnici je bilo govora o svobodi izražanja in spoštovanju človekovih pravic, in tudi o tem kje sploh so meje v svobodi izražanja in kaj je sovražni govor. Na okrogli mizi na temo Muslimani v medijih so prisotni predstavili trenutne razmere v določenih državah in pozitivne primere. Kot je omenil en izmed sodelujočih, Adam Puchejda, je trenutna situacija na Poljskem težavna, saj ankete, ki so jih izvedli v fondaciji “Kultura Liberalna” dokazujejo, da se ljudje bojijo islama in muslimanov. Zanimiv rezultat ankete pa je tudi ta, da se 80% prebivalcev sploh ni srečalo z muslimani, kar pravzaprav pomeni, da se bojijo neznanega in da je potrebno narediti še veliko na področju predstavljanja islama in muslimanov na Poljskem, v kateri 90% prebivalstva pripada Rimskokatoliški cerkvi.

Na okrogli mizi je kot pozitiven primer predstavljen BCB Radio iz Bradforda v Britaniji, ki aktivno vključuje vse prebivalce v delovanje ne glede na vero ali nacijo.

Države se danes srečujejo s problemom migrantov, ki je med drugim tudi en izmed razlogov za vse večjo nestrpnost. Muslimani, ki so v določenih državah dlje časa in so že druga ali tretja generacija imajo manj težav, saj so na določen način asimilirani v družbi in lojalni do države, kot je to opisal g. Puchejda.

Udeleženci okrogle mize skupaj z moderatorko Đermano Šeta so zaključili, da segajo začeteki negativnih pristopov do muslimanov v september 2001. Da bi se pristop določenih skupin in medijev do muslimanov spremenil, je potrebno storiti še veliko.

Predstavnica Islamske skupnosti je na delavnici seznanila prisotne s stanjem v Sloveniji in odnosi skupnosti do medijev. Verska svoboda je ena izmed osnovnih človekovih pravic in je garantirana z Ustavo Republike Slovenije in urejena z Zakonom o verski svobodi.

Naslednji dan je bilo govora o svobodi izražanja in spoštovanju človekovih pravic in kje so meje v izražanju in kaj sploh je sovražni govor. Na to temo sta na skupinskih sejah govorila Gordana Knežević in Dariusz Grzemny. Gordana Knežević, novinarka Radia svobodna Evropa in v vojnem času reporterka pri sarajevskem listu “Oslobođenje”, je govorila o lažnem in sovražnem poročanju medijev in posledicah tovrstnega poročanja. V nadaljevanju je Dariusz Grzemny govoril o razlikah med svobodo in pravico kot tudi o tem, da se te dostikrat ne spoštujejo in da jih tudi sami ne poznamo.

Pri sodelovanju z mediji je zelo pomembno, da so sogovorniki dobri poznavalci ramzer o katerih govorijo, saj dostikrat določeni mediji pri zavajujočem poročanju uporabljajo tako imenovane “strokovnjake” in osebe, ki niso pristojne in ne nudijo korektno pojasnitev o določeni situaciji. Moderatorka Đermana Šeta je navedla, da bo urad OVSE/ODIHR v prihodnosti delal tudi na teh področjih, in sicer na področjih kot so medijska pismenost muslimanov, islamska terminologija za novinarje in delavnicah, ki bodo prispevale k razvoju boljšega sodelovanja medijev in skupnosti v določenih državah.