Lejletu-l-Kadr je noč, ki je spremenila svet

Kaj misliš, kaj je noč Kadr? Noč Kadr je boljša kot tisoč mesecev! (Kuran, 97, 2–3)

Bliža se konec meseca ramazana. Počasi seštevamo dneve posta, opravljene ramazanske nočne molitve (teravije) in prebrane strani Kur’ana. Za seboj smo pustili tudi blagoslovljeno noč Bedr in spomin na častne ashabe (prijatelje) in veličastno zmago. Navadili smo se postiti se, disciplinirati svoje zahteve in dajati več svobode svoji duši. Vstopamo v zadnjo tretjino ramazana, ko svoje ibadete (Bogu draga dela) krepimo in čutimo, da nam zmanjkuje časa za vse načrtovano v ramazanu. Vendar prihaja noč, ki s svojo skrivnostnostjo, tajnostjo in izobiljem presega vse ostalo in na nas je, da jo poiščemo. Kogar ta noč in dobro v tej noči pustita ravnodušnega, se ga tudi milost meseca ramazana verjetno ni dotaknila. V nadaljevanju navajamo razloge za tistega, ki ni malomaren, da jo išče in preživi v ibadetu.

Vzvišeni Allah pravi: Razodevati smo ga začeli v noči Kadr.

Obstaja jasno strinjanje učenjakov (uleme), da se ta verz nanaša na razodetje Kur’ana, kar potrjujejo verzi, v katerih Vzvišeni Bog pravi: “Mi smo ga razodeli v blagoslovljeni noči.” in verz: “V mesecu ramazanu se je začelo razodetje Kur’ana”.

V tej noči je Vzvišeni Bog prek meleka Džibrila (angela Gabrijela) začel z razodetjem Kur’ana. Poslanec, a.s., je bil predhodno pripravljan, da bi lahko sprejel razodetje. Tako je bilo tudi z drugimi poslanci, ker naj bi srca in duše plemenitih poslancev prejela neizmerno dobro razodetja, tako kot razpokana suha zemlja sprejme dež.

Noč “Kadr” lahko prevedemo kot noč odločitve, odločanja, odločilna, vzvišena, in vse to zaradi veličine tistega, kar se je v tej noči zgodilo in se dogaja.

Ta noč se imenuje “Noč usode”, ker v tej noči Vzvišeni Bog določi, kaj se bo zgodilo v prihodnjem letu, koga bo doletela smrt, oskrba (nafako) bitjem in v zvezi s tem zadolžuje štiri meleke Israfila, Mikaila, Azraila in Džebraila.

Zaradi svoje vzvišenosti nad ostalimi nočmi ima ta noč naziv ”odločilna”.

Poimenovanja je dobila tudi zaradi naslednjih milosti (blagodati):

–       zaradi obsega nagrade za tiste, ki to noč prebedijo v ibadetu in molitvi,

–       zaradi prisotnosti melekov, zadolženih za našo usodo,

–       zaradi vsega dobrega in Božje milosti, ki je v njej,

–       zaradi Božje odločitve in milosti, ki je dana vernikom, …

Koliko noči je že minilo, ki jih niti ne omenimo, a v tej noči je spremenjena podoba sveta, spuščena je milost, ki je spremenila tok zgodovine. Ker je Kur’an konstanten in neusahljiv vir spominov in učenja, ta noč ne more nikoli biti pozabljena in nenehno se vračamo na njo in njene milosti (blagodati). To je noč poslednjega povezovanja neba in zemlje z razodetjem, ta dogodek pa v človeški zgodovini ne more in ne sme biti pozabljen.

Kaj misliš, kaj je noč Kadr? Noč Kadr je boljša kot tisoč mesecev! (Kuran, 97, 2–3)

Kot razlog za razodetje teh verzov se navaja primer, ko je poslanec Muhammed, a.s., svojim prijateljem pripovedoval o judu (v Kur’anu so poimenovani kot Sinovi Israilovi, Benu Israil), ki je podnevi nosil orožje in se boril, ponoči pa čas preživljal v molitvi. Takšno življenje je živel tisoč mesecev. Navdušeni nad to predanostjo in nagrado so si ashabi zaželeli da tudi njim Vzvišeni Allah da priložnost za tako nagrado in tako je Poslanec, a.s., zaprosil: “Gospodar moj, ljudem iz mojega ummeta (ljudstva) je dana najkrajša življenjska doba in najmanj možnosti za dobra dela?!”

Milostni Gospodar je to uslišal in razodel verze o suri Kadr in njeni vrednosti, ter nagradi, ki presega tisoč drugih mesecev.

Imam Malik navaja drugi razlog za razodetje tega verza: “Božjemu Poslancu, a.s., so prikazana življenja predhodnih narodov in videti je bilo, kot da so življenja njegovih privržencev skrajšana, da ne bi mogli narediti dobrih del v taki meri, kot so jih predhodni narodi v času svojih dolgih življenjskih dob.”

Zaradi dobrega v noči Kadr, je delo v njej boljše od dela v drugih tisočih mesecih. Številka tisoč se uporablja v smislu številčnosti, saj Arabci s tisoč označujejo številčnost.

Razlagalci Kur’ana navajajo, da je noč Kadr v svoji dobroti za tistega, ki jo doseže, boljša kot petsto mesecev vladanja Sulejmana, a.s., in petsto mesecev vladanja Zul Karnejna, a.s.

”Meleki in melek Džibril se tedaj, z Gospodarjevim dovoljenjem, spuščajo na zemljo ob vsakem njegovem ukazu.” (Kur’an, 97, 4)

V noči usode se meleki spuščajo na Zemljo. Melek Džibril prihaja na Zemljo s štirimi zastavami. Eno postavlja na grob poslanca Muhammeda, a.s., eno na Mesdžidul-l-aksa (džamijo v Jeruzalemu), eno v Mesdžidu-l-haram (v Meki) in eno na gori Sinaj. To noč vstopi v vsako hišo, v kateri živi vernik ali vernica, da jim prenese selame (pozdrave) in zaželi mir. Ne dela nikakršnih razlik med ljudmi, razen tega da ne obiskuje treh skupin ljudi muslimanov: tistih, ki pijejo alkohol, tistih, ki jedo svinjino, in tistih, ki trgajo družinske vezi.

V tej noči ste varni – vse do jutranjega svita.” (Kur’an, 97, 5)

Noč Kadr je noč dobrega in ničesar slabega ni v njej, saj v njej ni šejtanovega (satan) nanašanja zla in meleki v njej širijo mir vse do zore.

Varnost te noči se odraža v odpuščanju, ki je ponujeno v tej noči, Poslanec, a.s., pravi: “Kdor preživi noč Kadr v prepričanju in upanju v Božjo nagrado, mu bodo oproščeni pretekli grehi.”

Kdaj je noč Kadr?

Brez dvoma je noč Kadr v mesecu ramazanu in se nahaja v zadnji tretjini blagoslovljenega meseca.

Buhari in Muslim navajata hadis, ki pravi: “Iščite jo v neparnih nočeh zadnjih desetih dni meseca ramazana.”

Obstajajo tudi nekatera navajanja, ki kažejo na to, da bi noč Kadr lahko bila 27. noč meseca ramazana, vendar je bolj zanesljivo povečati ibadet v zadnji desetini ramazana, še posebej v neparnih nočeh zadnje desetine. Učenjaki menijo, da je tajnost te noči še močnejši razlog za okrepljen ibadet in iskanje milosti v več ramazanskih nočeh.

Kako je priporočeno preživeti noč Kadr?

Iz vsega navedenega je jasno, da je noč Kadr priložnost, ki je ponujena samo enkrat na leto in vprašanje je kdo bo dočakal naslednjo priložnost. Na podlagi navedenega hadisa, ki pravi: “Kdor preživi noč Kadr v prepričanju in upanju v Božjo nagrado, mu bodo oproščeni pretekli grehi”, bi bilo noč Kadr najbolje preživeti v opravljanju prostovoljne molitve (namaza), branju Kur’ana,  zikru (omenjanje Allaha), dovah (priprošnja) in kesanju (istigfar).

Navaja se, da je hazreti Aiša nekega dne vprašala Muhammeda, a.s.,: “Ko bi vedela, katera noč je noč Kadr, kaj bi morala v njej izgovarjati?” Poslanec, a.s., ji je odgovoril: “Izgovarjaj: “Allahumme inneke afuvvun tuhibbul afve fa’fu anni” (Moj Allah, res si Ti Tisti, ki odpušča, rad odpuščaš, zato odpusti tudi meni).

Ob vsem tem v mislih in dejstvu, da je noč Kadr boljša od vsega, kar je nam znano in preneseno, je popolnoma jasno, zakaj muslimani že stoletja iščejo milost te noči in krepijo ibadete (Bogu ugodna dela) v zadnjih dneh blagoslovljenega ramazana. Velika škoda je ostati ravnodušen do take milosti, zato izkoristimo priložnost, da opomnimo vsako vernico in vernika na ponovno iskanje “svoje noči Kadr”, noči, ki bi nam morala spremeniti življenje in ga obrniti na bolje.

 

Prevzeto: http://www.islamskazajednica.ba/dini-islam/tekstovi/95-mubarek-dani/11658-no-bolja-od-hiljadu-mjeseci-