Mevlud v Novi Gorici

V nedeljo, 11. decembra 2016, je v prostorih džemata Nova Gorica po končani večerni molitvi potekal mevlud, svečanost ob rojstvu zadnjega poslanca Muhammeda, a.s.

Na začetku je imam džemata Nova Gorica Amir Hasanović pozdravil vse prisotne in jim zaželel dobrodošlico. Posebej je pozdravil goste, ki so se odzvali povabilu, in sicer hafiza Špendija Fidanija, imama v džematu Ljubljana, Fahrudina Smajića, imama v džematu Postojna, in Zikrijo Hodžića, imama v džematu Ajdovščina.

Mevludski del programa so izvedli imami, mladinski zbor džemata Nova Gorica pa je izvedel nekaj ilahij (duhovne pesmi). Prisotne je ob tej priložnosti nagovoril hafiz Špendi Fidani, ki je zelo navdihujoče govoril o poslancu Muhammedu, a.s., o pomenu spomina nanj, vrednosti salavata nanj in milosti, ki je poslana, ter o njegovi poti, ki je najboljši izbor za vernika.

Program je z recitiranjem odlomka iz Kur’ana zaključil hafiz Špendi Fidani, dovo (priprošnjo) pa je prebral imam Fahrudin Smajić. Sledilo je prijetno druženje z vsemi prisotnimi v prostorih mesdžida.

Amir Hasanović