Konferenca o boju proti nestrpnosti in diskriminaciji proti kristjanom

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE/ODIHR) je 14. decembra na Dunaju organizirala konferenco o boju proti nestrpnosti in diskriminaciji do kristjanov. Konference se je udeležila tudi predstavnica Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji in Zavoda Averroes Sanela Husić.

Dan pred konferenco, 13. decembra, je bil organiziran uvodni sestanek, na katerem je bilo govora o predlogih in trenutni situaciji, v kateri se kristjani iz določenih držav nahajajo. Delovna skupina iz različnih držav je pripravila predloge, ki so bili predstavljeni naslednji dan na konferenci.

Nekateri predlogi predstavljajo podrobnejše delo z migranti in posvečajo več pozornosti migrantom kristjanom, saj naj bi se ti glede na nekatere raziskave soočali z zločini iz sovraštva, nestrpnostjo in diskriminacijo. Raziskave kažejo, da se pojavljajo napadi na migrante kristjane, ki so versko motivirani. Predstavniki različnih držav, kot so Amerika, Nemčija, Poljska, Italija, Norveška itd. se strinjajo, da se v zadnjih letih nestrpnost in zločini iz sovraštva širijo precej hitro med različnimi verskimi skupinami.

Drugi predlogi so bili posvečanje izobraževanju mladih, medijev in družbe ter pripravljanje poročil o teh zadevah. Najpomembnejšo vlogo v tem delu je prevzel medreligijski dialog. Medreligijski dialog je za nas kot Islamsko skupnost precej pomemben in globoko verjamemo, da bo pripeljal do medsebojnega spoštovanja in sožitja.

Izpeljana konferenca je ena prvih takšnih konferenc po dolgem času. Situacija je dokaj podobna kot pri drugih religijah, le da je prijavljenih zločinov iz sovraštva pri drugih religijah, kot je islam, precej več. Za razliko od zločinov do muslimanov so zločini do kristjanov redkejši in se največkrat rešijo prej, poleg tega pa niso vedno nujno religijsko motivirani.

Kot je poudaril ameriški predstavnik dr. Gaddy, je medreligijsko sodelovanje ključ do uspeha in ne bi smelo predstavljati težav, saj vse tri velike religije delijo ključne (temeljne) vrednote. Z njim se je strinjal tudi dr. Maksym Vasin, ki meni, da je potrebno med religijami graditi mostove in ne zidove.

Islamska skupnost v Republiki Sloveniji je bila na uvodnem sestanku edina predstavnica islamskih organizacij.