Katero delo je Bogu najbolj ugodno?

V kur’anskih poglavjih Mravlje, Pripovedovanje in Pajek so navedeni primeri o prejšnjih poslancih, a.s., ki poleg sporočil vsebujejo tudi lepe resnične zgodbe.

Ko se je poslanec Sulejman (Salomon), a.s., sprehajal s svojo vojsko, je mravlja, natančneje samica mravlje, pozvala ostale mravlje, da se umaknejo v svoja zaklonišča, da jih ne bi pohodili. Sulejman, a.s., je bil poslanec, ki je razumel govor živali, zato se je zahvalil Vzvišenemu Bogu za vso milost in dobroto. Glede na to, da smo omenili poslanca Sulejmana, a.s., poglejmo, kakšne so bile njegove lastnosti, kakšen je bil najbogatejši človek, ki so mu bili vsi podrejeni. Božja volja je bila, da je lahko imel vse, kar je želel. Katera je bila njegova posebna lastnost?

Gospodar moj, spodbujaj me, da bom hvaležen za Tvojo milost, ki si jo naklonil meni in mojim staršem, in s Svojo milostjo me popelji med Svoje dobre vernike. (En-Neml, 19)

Človek, ki je bil v svojem času največji kralj in državnik na svetu, je bil hvaležen Bogu, in to ga odlikuje. Bil je velik ljubitelj konjev in ko je zaradi njih samo v trenutku pozabil na Boga, se je pokesal. ”Ko so nekega večera pred njega privedli čistokrvne konje, ki so stali na treh nogah in se s četrto komaj dotikali tal, je dejal: ‘Namesto da razmišljam o Bogu, jaz izkazujem ljubezen do živali,’ takrat so konji izginili izpred oči. ‘Pripeljite jih nazaj!’ je dejal ter jih začel božati po nogah in vratovih.”’ (Sad, 31–33)

Ant-in-the-holy-quran-1

Tako se je Boga zavedal najbogatejši človek.

Kur’anskemu poglavju Mravlje sledi poglavje Pripovedovanje, ki opisuje nehvaležnega Karuna. Bil je tako bogat, da je ”ključe njegovega celotnega premoženja težko nosila še tako velika množica ljudi,” kot navaja Bog v omenjenem kur’anskem poglavju. V nasprotju s Sulejmanom, a.s., je bil Karun zelo prevzeten in ošaben, njegov grozen konec Bog opisuje v tem kur’anskem poglavju. Priporoča se, da ima vsak od nas v mislih Karunov konec, zato tudi predlagamo branje celotnega poglavja. Karun je bil zelo nadut, bogat in nehvaležen, nekateri ljudje, ki danes srečujejo tako bogate ljudi, se ne spomnijo na Karuna in ne rečejo, kot so to govorili ljudje v takratnih časih: ”Če nam Allah ne bi pokazal svoje milosti, bi tudi nas spravil pod zemljo. Ali ne vidite, da nehvaležneži nikoli ne bodo uspešni?” Danes večkrat slišimo besede, kot so: ”Ko bi le jaz bil tako bogat …”

Prava nagrada in oblast sta pri Bogu in v kur’anskem poglavju Pajek Bog še naprej govori o tistih, ki so hvaležni, in tistih, ki niso: ” … Karun, faraon in Hamam – Musa, a.s., jim je postregel z jasnimi dokazi, a so bili naduti, zato je bila kazen za njih neizogibna.”

Navedeni primeri kažejo, katero delo je Bogu najbolj ugodno, najboljše; biti hvaležen Njemu za vse, kar se poudarja tudi v 45. stavku kur’anskega poglavja Pajek.

Pripravila: Ela Porić

Prevzeto: www.preporod.com