V Ljubljani zasedal Zbor Islamske skupnosti v RS

V nedeljo, 3. aprila 2016, je potekala četrta redna seja Zbora Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji, ki ji je predsedoval predsednik Eldin Velagić.

Seji so prisostvovali predsednik Mešihata mufti prof. dr. Nedžad Grabus, člani Mešihata, imami in predsedniki izvršnih odborov. Zbor je obravnaval poročila za leto 2015, ki jih je tudi sprejel. Predstavljena so poročila Mešihata Islamske skupnosti, poročila imamov in predsednikov izvršnih odborov. Prav tako so predstavljena poročila o finančnem poslovanju Islamske skupnosti  Republiki Sloveniji. Posebej je predstavljeno poročilo o projektu Islamskega kulturnega centra v Ljubljani.

Na seji Zbora je mufti prof. dr. Nedžad Grabus podelil tri priznanja, ki jih Islamska skupnost v Republiki Sloveniji dodeljuje zaslužnim posameznikom za njihov prispevek pri delovanju Islamske skupnosti. Tokrat sta priznanji kot člana Mešihata od leta 2007 do 2015 prejela Zejnulah Bilali in Almir Kurspahić ter Atif Rekić kot dolgoletni predsednik izvršnega odbora Jesenice.