Mufti Grabus na gradbišču IKC sprejel dr. Stančiča, vodjo Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji

V sredo, 13. aprila 2016, je mufti prof. dr. Nedžad Grabus na gradbišču Islamskega kulturnega centra sprejel vodjo Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji dr. Zorana Stančiča.

Ogledala sta si gradbišče in se pogovorila o medsebojnem razumevanju, spoštovanju in sožitju med ljudmi. Strinjala sta se, da bo džamija oziroma Islamski kulturni center prostor, ki bo povezoval ljudi, nudil različne vsebine, ki bodo krepile medsebojne odnose ljudi različnih svetovnih nazorov.

Dr. Stančič je izpostavil, da Evropska komisija promovira različnost in spoštljivost, saj vsebuje 28 držav z različnimi kulturami, narodi in jeziki.

Mufti Grabus se je dr. Stančiču zahvalil za obisk in zanimanje za gradnjo džamije, še posebej za prizadevanje za povezovanje med ljudmi, saj je evropski prostor primer, ki kaže, da ljudje različnih svetovnih nazorov delijo skupne vrednote in človeško dostojanstvo. Mufti je poudaril, da bo džamija veliko pripomogla k boljšemu razumevanju in sožitju med ljudmi.