Islamska skupnost gostila dekana in prodekana Fakultete za islamske znanosti v Sarajevu

V petek, 15. aprila 2016, je Islamska skupnost v Republiki Sloveniji na čelu z muftijem prof. dr. Nedžadom Grabusom gostila dekana in prodekana Fakultete za islamske znanosti v Sarajevu, prof. dr. Zuhdijo Hasanovića in prof. dr. Mustafo Hasanija.

Dekan Hasanović je vodil petkovo molitev (hutba) v Ljubljani, medtem ko je prodekan Hasani vodil molitev v džematu na Jesenicah.

Popoldne sta gosta skupaj z muftijem prof. dr. Nedžadom Grabusom obiskala gradbišče džamije v Ljubljani.

V večernih urah je bila v Ljubljani organizirana tribuna, na kateri sta gosta predstavila Fakulteto za islamske znanosti v Sarajevu in govorila o sodobnih vprašanjih, s katerimi se tam soočajo in skupaj s študenti iščejo odgovore na njih.
Prof. Hasanović in prof. Hasani sta predstavila omenjeni temi ter s predavanjem pokazala raven naših učenjakov, na katere smo bili vedno ponosni in po katerih smo se vedno zgledovali. Vsi, ki so se udeležili tribune, so se lahko veliko naučili iz poučnih primerov, ki sta jih profesorja navedla, saj je bila Fakulteta za islamske znanosti v Sarajevu vedno zakladnica, iz katere so znanje črpale številne generacije muslimanov, ne samo v BiH ampak tudi širše, in tako bo tudi v prihodnosti. Prof. Hasanović je kot moto svojega predavanja citiral hadis Božjega poslanca Muhammeda, a.s., v katerem pravi: ”Vzvišenemu Allahu je všeč, da delo, ki ga opravljamo, opravljamo tako, da ga pripeljemo do dovršenosti.” Moto predavanja prof. Hasanija pa je bil hadis: ”Komur Allah želi dobro, mu da, da razume vero.” Povedala sta, da si na Fakulteti za islamske znanosti v Sarajevu prizadevajo pripraviti študente za kakovostno delo na terenu. V sklopu učnega programa študenti obiskujejo predmet praktikum, pri katerem se učijo, kako pridobljeno znanje prenesti v prakso. Na Fakulteti za islamske znanosti študenti opravljajo različne raziskave, predavatelja sta predstavila raziskavo o tem, koliko vprašanj in odgovorov, povezanih z islamom, se v določenem obdobju objavi v bosanskem jeziku, kdo vse piše omenjena vprašanja in odgovore, katere spletne strani se ukvarjajo s to problematiko in podobno.
Prisotnim je nekaj besed namenil tudi mufti prof. dr. Nedžad Grabus, ki na Fakulteti za islamske znanosti v Sarajevu poučuje predmet akaid. Najprej je izrazil svoje zadovoljstvo ob obisku najbolj odgovornih oseb s Fakultete za islamske znanosti v Sarajevu. Meni, da brez te fakultete in kakovostne izobrazbe ni resnega dela. Fakulteta za islamske znanosti je najmočnejši člen v naši identiteti in spoznavanju našega bistva ter kulture. Naši imami so najboljši produkt Fakultete za islamske znanosti v Sarajevu, svoje delo na terenu zelo dobro opravljajo in odlično prenašajo svoje znanje, ki so ga pridobili kot študenti. Poudaril je, da v prihodnosti pričakuje še več takšnih srečanj, saj tako krepimo našo vero in skupnost in kot Islamska skupnost v Republiki Sloveniji smo popolnoma opredeljeni za Fakulteto islamskih znanosti v Sarajevu. Ljudem svetuje, da se učijo od ljudi, alimov, ki jih poznajo, vidijo in stojijo pred njimi, svari pa pred tistimi, ki so izven tega sveta in nimajo nikakršne povezave s kontekstom, v katerem živimo.