Sporočilo za javnost

Islamska skupnost v Republiki Sloveniji zahteva, da se raziščejo vse okoliščine v zvezi s poročanjem medijev o verskem ekstremizmu v Sloveniji

prikazna

V preteklih dneh so slovenski mediji poročali o spornem srečanju v bližini Ljubljane, ki se povezuje z muslimani. Poročanja so vznemirila vse prebivalce Slovenije, posebej člane Islamske skupnosti.

Islamska skupnost v Republiki Sloveniji je registrirana verska skupnost in deluje na podlagi Zakona o verski svobodi in sporazuma o pravnem položaju Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji, ki je bil podpisan julija 2007. Islamska skupnost ima v vseh mestih, v katerih deluje, visok nivo tolerance, razumevanja in odlične medsebojne odnose z vsemi prebivalci. Odlično sodeluje z lokalno upravo in lokalnim prebivalstvom. Prioriteta v delu Islamske skupnosti je ohranjanje medsebojnega zaupanja in spoštljivega odnosa med ljudmi v Sloveniji.

Zato od odgovornih v Republiki Sloveniji zahtevamo, da do potankosti raziščejo primer Dol pri Ljubljani in druge podobne dogodke ter o tem obvestijo javnost. Islamska skupnost in muslimani v Republiki Sloveniji ne želimo imeti nikakršne hipoteke zaradi tistih, ki s svojim početjem in delovanjem izigravajo slovensko zakonodajo.

Kot Islamska skupnost v Republiki Sloveniji se ukvarjamo z verskimi, izobraževalnimi, kulturnimi in podobnimi dejavnostmi in za tem stojimo. Zato želimo, da se vse okoliščine v zvezi s tem primerom raziščejo in predstavijo javnosti. Ideje in ideologije nestrpnežev ne smejo imeti javnega prostora delovanja.

V Islamski skupnosti ne želimo biti omadeževani z ničemer, kar se dogaja izven našega delovanja, a je povezano s posamezniki, ki zlorabljajo čustva ljudi in jih mogoče radikalizirajo. Celotna zgodba se je v družbo prenesla kot negativen pojav, posledico pa čutijo navadni državljani, ki si tega ne zaslužijo. Zato pričakujemo temeljito preiskavo in epilog, ki bo slovenski javnosti pojasnil, kdo je odgovoren za zbiranje teh ljudi v Dolu pri Ljubljani. Vse aktivnosti društev, ki se ukvarjajo z verskimi vprašanji, morajo biti transparentne in dostopne javnosti. Od odgovornih pričakujemo, da analizirajo zakonske okvire, ki društvom omogočajo delovanje na verskem področju.

Islamska skupnost v Republiki Sloveniji se javno ograjuje od vseh tistih, ki se ukvarjajo z islamskimi dejavnostmi in delujejo mimo pravil Islamske skupnosti.

Islamska skupnost v RS