V Ljubljani organizirana predstavitev dokumentarnega filma Kur’anske mudžize

V petek, 5. februarja, je v sklopu tribun, ki jih v sodelovanju z Islamsko skupnostjo organizira Zavod Averroes, potekala tribuna, na kateri je imam Senad Karišik govoril o mudžizah (čudesih, nadnaravnih lastnostih, delih, ki se pripisujejo poslancem) v Kur’anu in predstavil dokumentarni film Kur’anske mudžize.

20160205_193336

Imam Karišik je uvodoma pohvalil organizacijo tedenskih tribun in povabil prisotne, naj se jih udeležujejo tudi v prihodnje. Povedal je, da so mudžize tema, o kateri se ne govori veliko, čeprav je danes zelo atraktivna, saj nekatera kur’anska dejstva znanost odkriva in potrjuje šele danes. Nekatere znanstvene ugotovitve iz sodobnega časa torej Ku’ran omenja že pred 1400 leti, kar dokazuje poslanstvo Muhammeda, a.s., in te ugotovitve potrjujejo dejstvo, da je Kur’an razodetje od Boga. Predavatelj je predstavil nekaj avtorjev, ki se ukvarjajo z mudžizami, in napovedal ogled dokumentarnega filma Kur’anske mudžize, katerega avtor je Harun Yahya.

V filmu je predstavljenih kar nekaj mudžiz, ki ljudi, ko si jih ogledajo, vrača h Kur’anu. Ljudje ob takšnih dejstvih začnejo razmišljati o tem, da je Kur’an resničen, saj navsezadnje to dokazuje tudi znanost. Film predstavlja dejstva, ki jih je bilo nemogoče odkriti v 7. stoletju, ko je Kur’an razodet, in to dokazuje, da so besede Kur’ana besede Allaha in ne morejo biti besede navadnega človeka.

Imam Karišik je za konec poudaril, da znanstveno razlaganje Kur’ana krepi naš iman (verovanje) in poudarja, da Kur’an ni magična knjiga, temveč je to sodobna knjiga za vse čase in vse ljudi.