Rebiu-l-evvel, mesec poslanca Muhammeda, a.s.

prikazna

Rebiu-l-evvel je tretji mesec v hidžretskem koledarju in njemu je pripadla čast, da se je v njem rodil Allahov ljubljenec, poslanec Muhammed, a.s. Muslimani v tem mesecu tradicionalno obeležujemo njegovo rojstvo. Njemu v čast recitiramo mevlud-i-šerif, hvalospev poslancu Muhammedu, a.s, ki se melodično izvaja ob praznovanju njegovega rojstnega dne.Verniki se v tem mesecu z ostalimi verniki, prijatelji, sorodniki zbirajo v džamijah in skupaj izkazujejo veselje ob rojstvu poslanca Muhammeda, a.s. Posebej praznujejo dan njegovega rojstva, 12. rebiu-l-evvel. Ebu Musa ez-Zerhuni je sanjal poslanca Muhammeda, a.s., ter mu povedal, kaj ljudje prakticirajo ob njegovem rojstvu. Poslanec mu je v sanjah odgovoril: ”Kdor se veseli nam, se tudi mi njemu.”

Mnogi so ga opisovali, številne naslednje generacije ga še bodo in ob tem bodo izpostavljene njegove osebnostne lastnosti. A najlepše ga je opisal njegov Stvarnik, Bog. V Kur’anu se za njega pravi, da mu je razodeta Knjiga in modrost, da je poučen o tistem, česar ni znal. Govori se tudi, da ljudje ne bodo kaznovani, dokler je on med njimi. Za tem se navaja, da mu je Allah pomagal, ko so ga neverniki pregnali. Muhammed, a.s., je bil iskren vernik, ki je v eni noči prepotoval od Mesdžidu-l-harama do Mesdžidu-l-aksaa. On je milost svetovom. Melek Džibril (angel Gabrijel) mu je dostavil Kur’an na njegovo srce.

Poslanec Muhammed, a.s., je za vernike pomembnejši, kot so oni sami zase, njegove soproge so njihove matere. On je naš vzornik in pečat vsem poslanstvom. On opozarja na Allaha in je luč, ki nam osvetljuje pot.

Allah in meleki blagoslavljajo poslanca Muhammeda, a.s., saj on Allaha prosi, da vernicam in vernikom odpusti grehe. Muhammed, a.s., ne govori samovoljno, njegove besede so Razodetje, ki mu je dostavljeno. Ahmed Muhammed Mustafa, a.s., je najlepše nravi in njemu so dane številne lepe in dobre lastnosti.

Mi se obvezujemo spoštovati našega Poslanca in ga imeti radi. Zgledujemo se po njem, negujemo njegove sunete (prakso), se učimo o njem in drugim prenašamo to znanje.

Na spletni strani Islamske skupnosti bomo v mesecu rebiu-l-evvelu objavljali članke o Muhammedu, a.s. Vabimo vas, da nas spremljate. Rebiu-l-evvel je nastopil v petek, 11. decembra, po sončnem zahodu.