Razpis za izbiro podjetja za vodenje, inženiring in nadzor za IKC – gospodarska javna infrastruktura

Tokratni razpis vključuje:

  • VODENJE IN INŽENIRING
  • NADZOR

Potencialni interesenti lahko razpisno dokumentacijo dobijo na tej povezavi.

12-024-PZI-01-2-SKLOPI-PZI-01

12-024-PZI-01-2-ZBIRNIK-PZI

PONUDBA ZA VODENJE_cesta

Razpis je odprt od četrtka, 15. oktobra 2015, do petka, 30. oktobra 2015.

Rok za oddajo ponudb je petek, 30. oktober 2015, do 12.00.

Za dodatne informacije smo dosegljivi na tel. št.: 01 2313 625.

Ponudbe je potrebno poslati na naslov:

ISLAMSKA SKUPNOST V RS

GRABLOVIČEVA ULICA 14

1000 LJUBLJANA