Blagoslovljena noč − Lejletu-l-bedr

V petek, 3. julija 2015, po sončnem zahodu nastopi blagoslovljena noč − Lejletu-l-bedr. Ta noč je ena izmed posebnih trenutkov v mesecu posta, ko se muslimani intenzivneje posvečajo molitvi in obujanju spominov ter znanja o samem dogodku v dolini Bedr. Blagoslovljena noč nastopi v drugi tretjini meseca ramazana, kar predstavlja odpuščanje.

Po prvem Razodetju, ki ga je prejel poslanec Muhammed, a.s., se je njegova misija naslednjih trinajst let nadaljevala v Meki. To obdobje zanj in za druge muslimane ni bilo lahko, saj okolica, v kateri so živeli, ni sprejela njihove vere v Boga in njihovega načina verovanja.

V trinajstih letih po Razodetju so se ljudje v Meki do poslanca Muhammeda, a.s., in ostalih muslimanov nenavadno vedli. Nasprotna stran se je trudila narediti vse, da bi med prebivalci Meke preprečila širitev islama. Po napotilu Vzvišenega Boga se je poslanec Muhammed, a.s., z ostalimi verniki preselil iz Meke v Medino. Drugo leto po preselitvi, leta 624, se je 17. ramazana odvila bitka v dolini Bedr, kar predstavlja enega od najpomembnejših dogodkov v zgodovini islama.

O tem dogodku govori tudi Kur’an:

»Allah vam je pomagal tudi dolini Bedr, ko vas ni bilo veliko, zato se zavedajte Allaha in mu tako izkažite hvaležnost. Ko si ti (Muhammed) rekel vernikom: ‘Ali vam ne bo dovolj, če vam vaš Gospodar pošlje v pomoč tri tisoč angelov (melekov)? Bo! Če boste potrpežljivi in ubogljivi, in če vas bodo napadli takoj, vam bo Gospodar poslal v pomoč pet tisoč posebnih angelov (melekov).’ To je Allah naredil, da bi vas razveselil in s tem vlil zaupanje v vaša srca … (Kur’an)

Veliko del opisuje sam potek bitke na Bedru, vendar je bolj kot sam boj potrebno poudariti to, da so bili muslimani ta dan v manjšini in niso prvi izzvali boja. Islam je religija miru in kot taka ne podpira nasilja. Bitka v dolini Bedr poleg obrambe predstavlja veliko več. Ponudi nam lahko precej univerzalnih sporočil, ki jim lahko sledimo še 1434 let po njej. Hafiz Sulejman Bugari boj v dolini Bedr enači z ogledalom in potrdilom moči našega verovanja (imana), ravno zaradi iskrenega verovanja takratnih prijateljev (ashabov) Poslanca, a.s., se je bitka odvila v prid muslimanom. S čisto vero v srcu in z zaupanjem v Boga lahko vernik premaga vse ovire. Bedr za nas pomeni predvsem ogledalo našega pravilnega ravnanja in življenjskih ter moralnih stališč.

Ob tej noči bodo v spomin na 17. jutro meseca ramazana, drugega leta po hidžri, v številnih džamijah potekali različni programi in predavanja. Tako bo tudi v Sloveniji, ko bomo obeležili ta pomemben datum, obujali bomo spomine in se spominjali poslanca Muhammeda ter tistih, ki so si s sodelovanjem v bitki v dolini Bedr priskrbeli dženet (raj).