Deset razlogov za post

Post v mesecu ramazanu in s tem odrekanje hrani, pijači in drugim užitkom od zore do sončnega vzhoda za nekoga, ki se ni nikoli poglobil v post, predstavlja nelogično potezo ali zelo težko odločitev, vendar verniki, ne glede na dolge poletne dni, svoj post izvršujejo brez večjih težav. Zavedajo se, da imajo s postom naslednje ugodnosti:

  1. Zavest o Bogu

Post naj bi na nas deloval vzgojno in tako pustil veliko pozitivnega na nas samih. Ena od koristi je tudi ”vaja” potrpežljivosti (sabur), spoznavanje s stanjem revnih, kar nas spodbudi k solidarnosti. Vse to vrača človeka na prvo osnovo – k zavesti o Bogu. Post razvija občutek te zavesti v naših dušah. Ko človek doseže ta občutek, se iz njega lahko razvijejo ostale pozitivne posledice in koristi posta, ki jih želimo doseči. Ker post predstavlja enega izmed stebrov islama, z njim krepimo pokornost Allahu. Poslanec Muhammed, a.s., je v enem od hadisov rekel: ”Allah ne potrebuje abstiniranja od hrane in pijače tistega, ki ne opusti grdega jezika in ravnanja. (Buhari)

  1. Zavest o Allahovi prisotnosti

Pomembna korist posta je tudi ta, da vernik pri sebi razvija občutek nenehnega nadzora. Ta občutek naj bi se v mesecu ramazanu krepil. In ravno ta zavest naj bi nas v trenutkih, ko drugega (človeškega) nadzora nimamo, odvračala od tistega, kar ni priporočeno oziroma je prepovedano.

  1. Nagrada

Vernik zaradi odrekanja hrani in pijači od zore do sončnega zahoda od svojega Stvarnika, ki mu je to obveznost tudi predpisal, lahko pričakuje nagrado. Tako razvija enega od ciljev islama − zavest o Allahovi kazni in nagradi. Post še posebej krepi vidik Allahove nagrade, saj vemo, da post pripada Allahu in nas za pravilen post čaka posebna nagrada.

  1. Preprečevanje vpliva šejtana (satana)

S postom preprečujemo vpliv šejtana v nas samih, saj šejtan kroži v človeku, kot kroži kri po žilah. S prihodom ramazana je šejtanu onemogočena možnost vplivanja na vernike, posebej pri opravljanju verskih dolžnosti. Veliko ljudi to dejstvo tudi potrdi, kajti v ramazanskem času se njihova odsotnost čuti in tako poleg posta tudi vse druge obveznosti opravljamo brez občutka negativnega vpliva na našo zavest.

  1. Priprava na težke čase

Post je lahko ”trening” in priprava na težke življenjske čase. Na svetu je vedno več pomanjkanja. Občutki lakote in nemoči lahko močno vplivajo na našo zavest in realnost.

  1. Samonadzor

Post nas spomni na to, da ljudje poznamo pomen samonadzora. Kljub temu da imamo na voljo ogromne količine hrane in pijače, lahko pokažemo visoko raven samonadzora. Odrekanje dobrinam in užitkom, ki so nam na voljo, lahko pozitivno vpliva na razvoj naše osebnosti.

  1. Zmaga duhovnosti nad materializmom

S postom zanemarjamo materialno in dajemo prednost duhovnemu, saj se odrekamo hrani, pijači in drugim stvarem ter tako razvijamo občutek zadovoljstva v naših dušah. Danes, ko so materialne vrednosti način, s pomočjo katerega ljudje lovijo srečo, se s postom odpirajo nove življenjske vrednote, na katere človek pozabi. In ravno duhovnost je najboljše zdravilo proti modernim boleznim, med katerimi je zelo prisotna tudi depresija.

  1. Potrpežljivost

Post nas uči potrpežljivosti, kar je temelj vsake močne in velike osebnosti. Samo potrpežljivi lahko dosežejo življenjske ambicije in želje, post pa jim lahko pri tem pomaga.

  1. Spoznavanje stanja revnih

Post nas uči in opomni na stanje revnih ter nas tako zbliža z njimi. S približevanjem in razvijanjem občutka solidarnosti dosegamo družbeno stabilnost in harmonijo. Tako post preraste naše individualne koristi in z njim spodbujamo tudi družbeni napredek.

  1. S postom do zdravega življenja

S postom oziroma odrekanjem hrani in pijači razvijamo številne zdravstvene koristi. Post v mesecu ramazanu je odlična priložnost za revizijo in nadzor vnosa hrane, pa tudi nekakšen počitek prebavnega sistema. Post je odličen način čiščenja telesa, saj skupaj s hrano zaužijemo različne snovi. Tako na enostaven način razstrupimo naše telo, ki si je med letom nabralo različne nesnage. Za učinkovito čiščenje telesa se priporoča zdrava in raznolika hrana, predvsem bogata z vlakninami. Tako naj bi bile naše večerje ob koncu postnega dne manjše porcije z zdravimi elementi prehrane in vodo.