Eno leto od nakupa objekta v Izoli

V soboto, 18. aprila 2015, je ob obletnici nakupa objekta za verske potrebe muslimanov v džematu Izola organiziran mevlud.

Izola2

Ob tej priložnosti so se v Izoli zbrali mufti dr. Nedžad Grabus, generalni sekretar Islamske skupnosti Nevzet Porić, imami Ifet Suljić, Senad Karišik, Fahrudin Smajić, Amir Hasanović, Šaban Kazimoski, Nevres Mustafić, Munzir Čelenka, Adnan Merdanović, predsednik Odbora Islamske skupnosti Jesenice hadži Atif Rekić, predsednik Odbora Islamske skupnosti Postojna gospod Fikret Hasičić, predsednik Odbora Islamske skupnosti Koper-Izola hadži Nazme Šerifoski in številni drugi člani Islamske skupnosti.

Imami in učenci mekteba so recitirali mevlud, mufti dr. Nedžad Grabus pa je postregel s primernim in koristnim predavanjem.

Imam v džematu Izola Redžep Hodžić je vsem prisotnim izrazil dobrodošlico in predstavil pomembnost projekta ter zaporedje dogodkov ob kupovanju objekta v džematu Izola.