Lejletur-regaib v okviru islamske tradicije Bošnjakov

Beseda tradicija izvira iz latinske besede traditio in pomeni predaja. Tradicija označuje vse, kar se kot pravilo, predpis, običaj ipd. prenaša z generacije na generacijo. Tradicija je prisotna na vseh življenjskih področjih, od materialne proizvodnje, kulture in umetnosti do religije.

Tradicijo torej moramo ohranjati, ko je to potrebno, in ji ponovno dati vrednost, ji dati nov smisel in jo obleči v najlepša oblačila. Samo tako oplemenjena tradicija lahko doseže svoj cilj v sodobnem času in nadaljuje z dajanjem sadov v prihodnosti.

Vse izbrane blagoslovljene noči, v nekaterih vidikih velja to celo za Lejletul-kadr, ki jih Bošnjaki tradicionalno obeležujejo že stoletja, so se znašle na udaru nekaterih krogov, ki pravijo, da gre za novotarije in zablode. Da ta proces za izbrane dneve in noči ne bi prevladal, jim je potrebno dati nov smisel.

Kaj je Lejletur-regaib in zakaj jo obeležujemo?

Prva od dveh blagoslovljenih noči v mesecu redžebu je Lejletur-regaib – Noč želja. Obeležuje se tik pred prvim petkom v redžebu. Po izročilu oziroma tradiciji širokega islamskega sveta je bil v tej noči spočet zadnji Božji poslanec Muhammed, a.s. Obeleževanje te noči je specifično zaradi dveh razlogov:

  1. Zaradi samega povoda oziroma spočetja Božjega Poslanca, a.s.
  2. Zaradi posebne molitve (namaza) – salatur-regaib – ki jo opravljamo v tej noči med prvo (akšam) in drugo (jacija) večerno molitvijo.

Fizično spočetje Muhammeda, a.s., v Kur’anu in sunetu v nobenem primeru ni postavljeno pod vprašaj, kar pomeni, da ne obstaja ajet in ne avtentičen hadis, ki govori o tem. Razlog za to je zelo enostaven: kljub temu da je bilo predislamsko življenje Muhammeda, a.s., popolno, je za vire islama pomembno samo obdobje od prvega Razodetja do smrti Poslanca, a.s.

Namen in cilj ljudi, ki so vpeljali obeleževanje noči Lejletur-regaib, so hvale vredni. No, Božji nameni so skriti od ljudi in so zelo pogosto za ljudi nerazumljivi. Kot je primer s starši našega plemenitega Poslanca, a.s. Koliko muslimank po celem svetu zaradi matere Poslanca, a.s., ponosno nosi ime Amina ali Emina. V nekaterih izročilih o noči Lejletur-regaib se navaja, da so angeli (meleki) v tej noči razveselili blaženo Amino, da bo rodila blagoslovljenega Poslanca, a.s. No, dejstva so drugačna. Blažena Amina ni blažena Merjem. Spočetje Muhammeda, a.s., ni čudodelno, kot to je Jezusovo spočetje. Pa vseeno je izročilo o tem, kako so angeli (meleki) prišli k blaženi Amini, da bi jo razveselili, da bo rodila Poslanca, a.s., podobno kur’anski pripovedki iz sure Merjem.

Ali je Lejletur-regaib blagoslovljena noč?

Ali je Lejletur-regaib blagoslovljena noč, kot se tudi v izročilih o njej navaja? Fenomen blagoslovljenosti časa, prostora, ljudi, stvari, rastlin in živali spada v domeno verovanja, verovanje pa temelji na močnem argumentu iz Kur’ana in suneta. Za razliko od nekaterih vprašanj v šeriatskem pravu domena verovanja ni sklepana po analogiji.

Blagoslovljena noč naj bi bila tista noč, ki se zaradi posebne Božje milosti in izredne kakovosti razlikuje od drugih noči. Glede na kur’ansko besedilo je primer blagoslovljene noči Lejletul-kadr. Allah, dž.š., je rekel: ”Ha-Mim. Pri jasni knjigi. Mi smo ga začeli objavljati v blagoslovljeni noči, ker želimo opozarjati … ” (Prevod Kur’ana, sura Al-Duhan) Izredna vrednost noči Lejletul-kadr je pojasnjena z verzom (ajetom): ”Noč Kadr je boljša kot tisoč mesecev.”  (Prevod Kur’ana, sura Al-Kadr, 3, str. 598)

Poznamo številne hadise Allahovega Poslanca, a.s., ki govorijo o tem, kako se Božji blagoslov spušča na ljudi, ki se, medtem ko opravljajo svoja obvezna in prostovoljna bogoslužja, v določenem času nahajajo na določenem mestu.

Prostovoljna molitev ob noči Lejletur-regaib

Najboljši način, ki je do nas prišel z zanesljivim izročilom, za opravljanje prostovoljne molitve v Noči želja je opravljanje molitve za željo ali potrebo. Ta prostovoljna molitev se lahko opravi kadarkoli, tako je tudi ob noči Lejletur-regaib.

Spočetje in rojstvo poslanca Muhammeda, a.s., ni bilo čudodelno, a zato je bilo čudodelno njegovo življenje. Njegov prihod na svet je darilo človeštvu in milost vsem svetovom.

www.rijaset.ba