Značaj je odraz vere

V enem izmed hadisov je Božji poslanec Muhammed, a.s., definiral glavno nalogo svoje poslanske misije z naslednjimi besedami:

”Bog me je poslal, da izpopolnim lep ahlak (značaj).”

Beseda ahlak je arabskega izvora in označuje čud, nrav, naravo, značaj, običaj, navado, pogum, vero, razpoloženje in duševno stanje. Izboljševanje in izpopolnjevanje pri ljudeh vsega tistega, kar je ahlak, je bila glavna poslanska misija Muhammeda, a.s. Zgledovanje po Muhammedu, a.s., po njegovih delih in besedah šteje vlaganje truda na delu na značaju. Proces tega dela na značaju ni enostaven. Na tej poti se človek mora osvoboditi podlosti, strasti in drugih negativnih lastnosti. Duhovno napredovanje do stopnje, ki jo poimenujemo insan-i kāmil (popoln človek) predstavlja dolgoročen cilj vsakega vernika.

V Kur’anu piše: ”Uspel bo samo tisti, ki očisti svojo dušo!” (91:9) Samo tisti človek, ki svojo dušo očisti podlosti, bo uspešen oziroma bo prišel do večne sreče in zadovoljstva.

Slab značaj je mogoče spremeniti. Mogoče je, da slaba oseba postane dobra. Vzvišeni Allah vsem ljudem da priložnost, da se popravijo. Ta človek mora začeti z delom na ahlaku oziroma spreminjanjem slabih lastnosti v dobre. Za to je potrebna odločnost in vztrajnost. Vsak izmed nas si želi, da bi bil uspešen. Resničen uspeh predstavlja čistost duše, ki se odraža skozi značaj, značaj pa je odraz človekove vere.

Hfz. Špendi Fidani