Aktivnosti v džematu Velenje

V nedeljo, 15. marca 2015, je Islamska skupnost prvič organizirala mevludski program v prostorih Doma kulture v Ravnah na Koroškem.

Območje koroške regije je del džemata Velenje. V preteklem obdobju je mekteb (verouk) tu potekal v Slovenj Gradcu. Ker aktivnosti niso potekale kontinuirano, je Islamska skupnost v letošnjem šolskem letu na pobudo članov džemata začela enkrat tedensko izvajati mekteb v Ravnah na Koroškem. Tako je letos v mekteb na tem območju vpisanih novih 60 učencev, njihovi starši pa so z včlanitvijo v Islamsko skupnost podprli njeno delovanje.

Ker smo želeli motivirati ljudi, da podprejo delovanje Islamske skupnosti, smo na pobudo velenjskega imama Seada Karišika v Ravnah na Koroškem organizirali prvi mevlud. Program so pred polno dvorano Doma kulture izvedli mektebski učenci in mladinski zbor džemata Velenje.

Najprej so učenci mekteba z recitiranjem sur iz Kur’ana pokazali del pridobljenega znanja v mektebu. Prav tako so recitirali ilahije (pobožne pesmi), kar je posebej razveselilo starše in ostale člane džemata.

Nato je prisotnim nekaj besed namenil predsednik izvršnega odbora Velenje Mersad Dervišević in prisotne pozval, naj nadaljujejo s prakso pošiljanja otrok v mekteb ter s svojim člnastvom podprejo razvijanje mekteba in drugih aktivnosti na območju Koroške. Prisotne je seznanil še z ostalimi aktivnostmi izvršnega odbora Velenje, posebej pa je poudaril akcijo zbiranja sredstev za gradnjo džamije v Ljubljani.

Osrednji del programa je izvedel mladinski zbor džemata Velenje. Recitiranje mevluda (spev o Muhammedu), ilahij in kasid je na obraze prisotnih priklical posebno zadovoljstvo in veselje.

Z zanimivim predavanjem je pozornost prisotnim namenil imam Sead Karišik, ki je govoril o procesu začetkov verouka v Ravnah.

IMG_2309

Županu občine Ravne na Koroškem gospodu Tomažu Roženu se je zahvalil za razumevanje potreb naše skupnosti in za pomoč pri iskanju primernih prostorov za izvajanje mekteba. Nato je pohvalil trud staršev, ki so si prizadevali za mekteb v Ravnah na Koroškem. Ob tej priložnosti se je zahvalil vsem, ki so se udeležili mevluda in vsem članom izvršnega odbora Velenje ter vsem ostalim, ki so sodelovali pri organizaciji programa.

V petek, 13. marca 2015, je v Velenju organizirana tribuna o hifzu – učenju Kur’ana na pamet – na kateri je govoril hafiz Špendi Fidani.

Zbrane člane džemata je najprej pozdravil velenjski imam Sead Karišik, ki je predstavil hafiza Špendija Fidanija in se prisotnim zahvalil za podporo pri tej aktivnosti. Ob tem je povedal nekaj hadisov, ki govorijo o posebnosti tistih, ki se naučijo Kur’an na pamet.

IMG_2290

Hafiz špendi Fidani je govoril o vrednosti učenja Kur’ana in procesu pisanja ter pomnjenja Kur’ana skozi zgodovino. Prisotnih se je najbolj dotaknil v delu, v katerem je predstavil lastno izkušnjo, s katero se je soočal med učenjem Kur’ana na pamet. Obrazložil je neznane pojme, kot so hifz, hafiz, muhaffiz, kiraet ipd.

Na koncu predavanja so prisotni hafizu Špendiju Fidaniju postavljali zanimiva vprašanja, na katera je z veseljem odgovarjal.

Tribune, ki jih organizira džemat Velenje, se enkrat mesečno odvijajo v prostorih Mladinskega centra v Velenju.