Organizirana seja Mešihata Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji

V četrtek, 19. marca 2015, je bila organizirana deveta redna seja Mešihata IS v Republiki Sloveniji, na kateri je predsedoval predsednik Mešihata mufti dr. Nedžad Grabus. Na seji so bili prisotni vsi člani Mešihata: generalni sekretar Nevzet Porić, namestnik predsednika Mešihata Ibrahim Malanović, člani Zejnula Bilali, pravnik, in Almir Kurspahić, pravnik, ter Haris Muratagić, svetovalec za ekonomsko-administrativna vprašanja in Ifet Suljić, tehnični tajnik Mešihata.

Mešihat je razpravljal o poročilu za leto 2014 in o finančnem poročilu za preteklo leto. Pohvaljeno je delo Mešihata IS v Republiki Sloveniji, posebej muftija dr. Nedžada Grabusa zaradi realiziranih projektov v letu 2014, kot so nakup prostorov za mesdžid in stanovanje za imama v džematu Izola, zaključek objekta oziroma izobraževalnega centra na Jesenicah, otvoritev mesdžida in stanovanja za imama v džematu Novo mesto, izgradnja dveh stanovanjskih hiš v Ljubljani, posebej pa začetek gradnje džamije v Ljubljani in odpravljanje vseh administrativnih ovir za realizacijo tega projekta in nakup dodatnega zemljišča.

Sprejeta sta tudi načrt in program dela za leto 2015 ter finančni načrt za tekoče leto.

Mešihat je sprejel odločitev o ustanovitvi novega subjekta Islamske skupnosti, ki se bo imenoval vakuf, omogočal pa bo lažje funkcioniranje institucije vakufa in njegov napredek na področju Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji.

Sprejeta je tudi odločitev o ustanovitvi Zavoda za certificiranje halal standarda, ki se bo ukvarjal s promoviranjem halal prehrane in razvijal zavest o tem pomembnem segmentu življenja za vsakega muslimana in muslimanko.

Na koncu je sprejeto poročilo Kulturno-izobraževalnega zavoda Averroes, ki se ukvarja s kulturno-izobraževalnimi projekti in ga je leta 2008 ustanovila Islamska skupnost v Republiki Sloveniji.