Sohbet – druženje za ženske

V soboto, 14. marca 2015, je v organizaciji Ženskega združenja Zemzem potekal Sohbet oziroma druženje za ženske.

Ženski zbor Alhambra je poskrbel za izvedbo ilahij (pobožnih pesmi), muallimi Izudina Karišik in Sumeja Fidani pa sta poskrbeli za recitacijo kur’anskih odlomkov in mevluda ter predavanje za zbrane ženske. ŽZ Zemzem se je s pripravljenim programom želelo na trenutek odmakniti iz vsakdana in opomniti prisotne na vrednosti, ki jih je v življenju potrebno negovati.

V času tehnologije, interneta, facebooka so ljudje prepravljeni z različnimi informacijami in nasveti, kako postati boljši človek, kako naj se žena vede do moža, do otrok in ostalih, a ob tem pozabljamo, da je najpomembnejša stvar izobraževanje, tako v veri kot tudi širše, in tako spoznavanje Božjih sporočil. Samonapredek in boljši odnos do Gospodarja prispevata k boljšemu odnosu do drugih. Poznamo veliko primerov iz zgodovine, ko so ženske v svojih življenjih in z lastnim primerom ter odnosom do Boga pustile velik pečat v času, v katerem so živele. Ni potrebno veliko govoriti, potrebna so konkretna dejanja – je sporočilo, ki ga je muallima Sumeja Fidani izpostavila zbranim ženskam.

Z druženjem, s katerega lahko odnesete samo dobro in se pri tem naučite nekaj novega, spodbudite druge na dobro, si izmenjate lepe besede in veselo raspoloženje, je Žensko združenje Zemzem uspelo doseči zastavljeni cilj in ženske seznaniti z zgornjimi dejstvi.

Sumeja Fidani