Mufti Grabus na posvetu Urada za verske skupnosti

00592004 prikaznaV sredo, 11. marca 2015, je Urad za verske skupnosti organiziral posvet predstavnikov verskih skupnosti katerega sta se udeležeila v imenu Islamske skupnosti mufti dr. Nedžad Grabus in generalni sekretar Nevzet Porić. Slovenska tiskovna agencija je o tem dogodku zapisala, da je večina verskih skupnostih na posvetu na ministrstvu za kulturo pozdravila idejo o ustanovitvi posebnega sveta vlade za dialog z verskimi skupnostmi. Posvet je bil sicer namenjen razpravi o medverskem dialogu, pri čemer je udeležence pozdravil tudi predsednik vlade Miro Cerar.

Po besedah ministrice za kulturo Julijane Bizjak Mlakar bi z ustanovitvijo omenjenega sveta ukinili leta 2009 ustanovljeno komisijo za dialog z verskimi skupnostmi. Svet bi imel 12 članov, vodila pa bi ga minister oziroma ministrica za kulturo.

V njem bi bili še predstavnik Varuha človekovih pravic, zagovornik načela enakosti, direktor urada za verske skupnosti, religiolog, predstavniki štirih največjih verskih skupnosti in dva predstavnika manjših verskih skupnostih, ki bi ju izbrale manjše verske skupnosti.

Po besedah Bizjak Mlakarjeve bo ministrstvo predlog za ustanovitev sveta posredovalo vladi, če bo ideja naletela na pozitiven odziv med verskimi skupnostmi, kar se je na posvetu tudi zgodilo.

Posvet verskih skupnostih je sicer s pozdravnim nagovorom odprl predsednik vlade Cerar. Kot je dejal, nestrpno pričakuje ugotovitve posveta, pri čemer bi bil vesel, če bi bilo iz njih mogoče razbrati tudi kakšno sporočilo vladi o tem, v katero smer verske skupnosti želijo, da vlada podpira njihovo delovanje.

Cerar je prepričan, da je dialog med verskimi skupnostmi, posamezniki pa tudi v družbi nasploh zelo pomemben v času, ko se svet sooča z različnimi negativnimi pojavi. “Zato je pomembno, da damo Sloveniji in svetu sporočilo, da si želimo svet, v katerem bomo živeli kot človek s človekom in v katerem si bomo prizadevali za mir, medsebojno pomoč in strpno izmenjavo mnenj,” je dejal.

Glede religij je Cerar prepričan, da vse iščejo isto stvar, le da pri tem ubirajo različne poti. Pri tem pa so vse poti dragocene, “saj nas učijo, da je svet raznovrsten”, je poudaril.

Po oceni Bizjak Mlakarjeve verske skupnosti opravljajo pomembno družbeno vlogo s tem, ko se zavzemajo za duhovnost in človekovo dostojanstvo. Njihovo vlogo vidi tudi v iskanju družbenega konsenza, “do česar pa lahko pripelje le dialog”. Tudi zato je ministrica prepričana, da je treba medverski dialog v Sloveniji krepiti.

Slednje je v razpravi poudarila tudi večina navzočih predstavnikov verskih skupnosti. Strinjali so se, da je temelj za dialog medsebojno spoštovanje in priznavanje razlik. Možnosti za sodelovanje pa vidijo v posvetih, kot je bil ta, skupnih bogoslužjih in molitvah ter skupnih odzivih na pereča družbena vprašanja in vprašanja, ki zadevajo verske skupnosti.

Direktor urada za verske skupnosti Gregor Lesjak je ocenil, da dialog med verskimi skupnostmi v Sloveniji poteka, delne zasluge za to pa ima po njegovi oceni tudi država. Da bi ta dialog še nadgradili, je verskim skupnostim predlagal, da bi zbrale podatke o praznikih, ki jih praznujejo, urad pa bi nato izdal publikacijo, kar je med predstavniki verskih skupnostih naletelo na pozitiven odziv.