Opravljena primopredaja poslov v Odboru Islamske skupnosti Ljubljana

V sredo, 4. februarja 2015, je bila organizirana seja Odbora Islamske skupnosti Ljubljana in opravljena primopredaja poslov med nekdanjim predsednikom Odbora Islamske skupnosti Ljubljana hadžijem Midhatom Alagićem in novoizvoljenim predsednikom hadžijem Asadom Adrovićem.

Na seji je bil prisoten mufti dr. Nedžad Grabus, spremljala sta ga sodelavca g. Nevzet Porić in g. Haris Muratagić. Mufti Grabus je predstavil kratek pregled dosedanjega dela Odbora Islamske skupnosti Ljubljana, ki ga je od leta 2007 uspešno vodil hadži Midhat Alagić. Ob tem se je njemu in vsem ostalim članom Odbora zahvalil za vestno, odgovorno in skrbno opravljanje svojega dela ter pozitivno prispevanje k ugledu Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji. Za uspešno delo se je zahvalil tudi imamoma Senadu Karišiku in hafizu Špendiju Fidaniju.

Po kratkem pregledu sedanjega dela je na kratko predstavil pogled in strategijo nadaljnjega dela Islamske skupnosti oziroma Odbora Islamske skupnosti Ljubljana.

Ob koncu je v zahvalo celotnemu nekdanjemu Odboru Islamske skupnosti Ljubljana podaril po en izvod svoje knjige ”Vjera, znanje i spoznaja”.

Sledila je primopredaja poslov. Hadži Midhat Alagić in hadži Asad Adrović sta podpisala primopredajni zapisnik in drug drugemu zaželela veliko uspeha pri nadaljnjem delu, saj je hadži Midhat Alagić izvoljen za člana Zbora Islamske skupnosti v Sloveniji in v BiH.