Vloga interventne medicine pri zdravljenju kronične bolečine

V Ljubljani je bila 30. januarja 2015 organizirana tribuna, na kateri je Mensur Salihović, dr. medicine, spregovoril o vlogi interventne medicine pri zdravljenju kronične bolečine.

Predavatelj je odlično razložil, kaj je intervetna medicina oziroma zdravljenje kronične bolezni hrbtenice. S pomočjo video projekcije je zbranemu občinstvu razložil, kako pride do takšne bolezni, kako se zdravi in na kakšen način pacient pride do ustrezne ambulante in si poišče pomoč.

DSC_0146

Dr. Mensur Salihović je razložil, da so raziskovanja na področju bolečine v preteklih desetletjih prinesla izjemna odkritja in dognanja v temeljnih znanostih. Pomen te sodobne epidemije poudarja dejstvo, da so stroški, vezani na kronično bolečino, na zahodu približno enaki stroškom sladkorne bolezni in rakavih bolezni skupaj. Število teh bolnikov nenehno narašča, kar povezujejo s staranjem prebivalstva, spremembo načina življenja ipd. Kronična bolečina je vsaka, ki traja več kot šest mesecev. Pri zdravljenju le-te uporabljajo protibolečinska zdravila, različne in številne fiziatrične prijeme, akupunkturo, alternativno medicino, vaje, v podaljšanem poteku različne “agresivnejše” oblike zdravljenja pa se zatekajo h kirurškim posegom in k interventni bolečinski medicini.
V najširšem pomenu je slednja vsak poseg, ki vsebuje majhno ali večjo stopnjo poseganja v človekovo telesno celovitost. To so lahko posegi v dele živčnega sistema, skeleta, torej blokade živcev ali živčnih pletežev ali tudi “uničenje” majhnih živcev. Običajno to naredijo s pomočjo elektromagnetnih valov (pulzna ali denervacijska radiofrekvenčna terapija), ki segrejejo določeno živčno strukturo na določeno temperaturo in tako spremenijo funkcijo ali to živčno strukturo uničijo. Uspehi so včasih izjemni, včasih vse skupaj ne prinese želenega izida.

V drugem delu tribune so zbrani poslušalci zastavljali vprašanja, ki so izhajala iz lastnih izkušenj, in ob tem dobili strokoven nasvet.