Muhammed, a.s., v očeh zahodnih mislecev

”(Muhammed, ali nismo) visoko povzdignili tvojega imena.” (El-Inširah 4).

Ime, ki se je v svetu v zadnjih dneh največkrat izgovorilo, je gotovo ime poslanca Muhammeda, a.s. Vendar ne zato, ker je časopis Charlie Hebdo zaradi karikature poslanca Muhammeda, a.s., razprodal naklado treh milijonov izvodov, temveč zato, ker milijarda in pol muslimanov v svetu pri svojih molitvah najmanj petkrat na dan izgovori ime poslanca Muhammeda, a.s. Vsak dan se po celem svetu petkrat na dan zasliši glas muezina: Ešhedu enne Muhammeden resulullah.

Muhammedove misli in sporočila so pustile ogromen pečat tudi na tistih, ki niso muslimani, in Muhammed je tako vplival tudi na njih. O Božjem Poslancu se govori, razmišlja in piše na različne načine. Danes razprave o Muhammedu, a.s., zaradi poenostavljenosti ali namerno popačene podobe povzročajo napetost.

V nadaljevanju članka želimo usmeriti pozornost na nekaj pomembnih ljudi za Zahodu, ki so ”lepo” govorili o Muhammedu, a.s.

Poznamo kar nekaj zahodnih avtorjev, ki so na lep in objektiven način pisali o Muhammedu, a.s., in njegovem življenju. Nekateri od njih so: Georg Wilhelm Hegel, Thomas Carlyle, Ernest Renan, William Muir, dr. Marcus Dodds, Bosworth Smith, Major Robert Durie Osborn, Philip Hitti, Karl Jaspers, Wilfred Cantwell Smith, Bernard Lewis, Karen Armstrong, Annemarie Schimmel ter Johan Wolfgang von Goethe.

Ravno z besedami avtorjev, ki jih bomo navedli, in so v duhu Muhammedovih, a.s., sporočil, želimo poiskati iskro za življenje polno ljubezni, razumevanja in tolerance.

Predstavljamo nekaj citatov:

Annemarie Schimmel: ”Vsi se bodo strinjali, da je Muhammedova osebnost ob Kur’anu pravzaprav središče muslimanskega življenja. Poslanec je tisti, ki za zmeraj ostaja ”najlepši vzor” v življenju vseh tistih, ki v pričanju vere izjavljajo, da je on zares Božji poslanec.”

Dr. Marcus Dodds: ”Ali Muhammed ni v nobenem pomenu Poslanec? Gotovo je imel dve od najpomembnejših lastnosti poslanskega reda. Videl je resnico o Bogu, ki je drugi niso, in imel je nezadržno notranjo spodbudo, da objavi to resnico. Zaradi te zadnje kvalifikacije se lahko Muhammed primerja z najpogumnejšimi junaškimi poslanci Izraela.”

Michael Hart: “Moja izbira Muhammeda za vodilno pozicijo med najbolj pomembnimi zgodovinskimi osebnostmi bo nekatere verjetno presenetila. On je edini človek v celotni zgodovini, ki je maksimalno uspel na dveh ravneh: na bodočem in sedanjem svetu. Poznamo poslance in verovestnike, ki so začeli z velikimi misijami, vendar jih je smrt prehitela pri zaključku misije. Primer takega poslanca je Isa, a.s. Muhammed je edini, ki je izpopolnil svojo misijo v veri in njegove odredbe so popolnoma jasno postavljene, v njih so narodi verjeli še v času njegovega življenja. Poleg vere je Muhammed, a.s., postavil tudi novo obliko države. S tega zornega kota ima nagrado za zasluge na tem svetu. Narode je poenotil v enotno skupnost in vzpostavil življenjska načela, uredil življenje skupnosti in postavil univerzalen model organizacije, ki se je iz njegovega življenjskega prostora širil po celem svetu. On je ta, ki je začel in zapolnil poslanstvo na tem in na drugem svetu.”

Oto von Bizmark: ”Muhammed, žal mi je, ker nisem živel v tvojem času.”