Konstitutivna seja zbora Islamske skupnosti

V nedeljo, 18. januarja 2015, je po izvedenih rednih volitvah, 7. decembra 2014, potekala prva konstitutivna seja zbora Islamske skupnosti.

Na prvi konstitutivni seji, ki jo je po Statutu Islamske skupnosti vodil najstarejši član g. Isak Sujković, je izbrano novo vodstvo zbora Islamske skupnosti v mandatnem obdobju 2015-2019.

Novoizvoljeni predsednik je ponovno g. Eldin Velagić, ki je zbor vodil tudi v prejšnjem mandatu. Enoglasno je sprejet predlog o izboru predsednika kot tudi dveh podpredsednikov, in sicer g. Rame Muzaferovića in g. Amira Levića.

Članom zbora so bile s strani predsednika volilne komisije g. Harisa Muratagića predstavljena potek in izid preteklih volitev v Islamski skupnosti. Obenem so člani zbora enoglasno potrdili izide volitev.

Po izbiri vodstva zbora Islamske skupnosti so vsi člani zbora ob nastopu novega mandata izrekli prisego, v kateri so se zaobljubili, da bodo svoje delo opravljalo vestno in odgovorno.

Zbor je potrdil tudi predlog slovenskih predstavnikov v zboru Islamske skupnosti v BiH, in sicer v sestavi Midhat Alagić, Ifet Suljić in Ela Porić.

Glede na to da sedanjemu predsedniku Mešihata Islamske skupnosti dr. Nedžadu Grabusu 10. junija 2015 poteče petletni mandat, je zbor razpisal volitve za predsednika Mešihata Islamske skupnosti. To je storil na podlagi odloka Mešihata z 8. redne seje, v kateri se zbor poziva, da razpiše volitve. Odločitev je enoglasno sprejeta in določena je komisija za izvedbo volitev predsednika Mešihata v sestavi: Eldin Velagić, predsednik zbora, Ramo Muzaferović, član in Ela Porić, član.

Ob koncu je zbor sprejel deklaracijo, ki bo v naslednjih dneh objavljena v javnosti.