Volitve v Islamski skupnosti

V nedeljo, 7. decembra 2014, so potekale redne volitve za izvršne odbore in zbor Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji.

Člani Islamske skupnosti so volili člane izvršnih odborov, ki jih bodo vodili v naslednjih štirih letih, kot tudi predstavnike v zboru Islamske skupnosti. Volitvam so predhodile kandidacijske skupščine, na katerih so člani Islamske skupnosti lahko predlagali vse tiste, za katere so menili, da izpolnjujejo pogoje in so sposobni voditi organe Islamske skupnosti.

Volitve so potekale v demokratičnem ozračju in so bile pravočasno zaključene. Volilna mesta so bila zaprta po predvidenem planu, prešteti so bili glasovi in pripravljena poročila, ki bodo romala v glavno volilno komisijo v Ljubljani. Glavna volilna komisija bo pregledala gradivo in pripravila poročilo, ki ga bo najprej obravnaval Mešihat in nato zbor Islamske skupnosti.