Izšel prvi Bosansko-slovenski slovar

Kulturno izobraževalni Zavod Averroes iz Ljubljane je v sodelovanju s Slavističnim komitejem iz Sarajeva izdal prvi Bosansko-slovenski slovar.

Po razpadu srbskohrvaškega standardnega jezika so bili izdani slovarji, ki povezujejo hrvaški in slovenski ter srbski in slovenski jezik. Zaradi spoznanja da še ni objavljen bosansko-slovenski slovar, je priprava in objava le-tega postala skoraj nujna. V ožjem krogu strokovnjakov se je tako porodila misel o projektu, ki bi zapolnil to vrzel. Bosansko-slovenski slovar je še en most med Bosno in Hercegovino in Slovenijo, njunima narodoma in kulturama in kot tak predstavlja pomemben delež k južnoslovanski štiristoletni slovaropisni tradiciji.

V Bosansko-slovenskem slovarju je opisanih več kot 25.300 pomenov najpogostejših besed ter tudi kar nekaj tisoč frazeoloških zvez in pregovorov v bosanskem jeziku. Osnovni cilj je bil zajeti osnovni korpus besed, ustaljenih besednih zvez in frazemov, in sicer takega, ki pripada standardnemu bosanskemu jeziku. Zajeti so tudi številni termini z različnih znanstvenih področij, ki jih srečujemo v vsakodnevni komunikaciji in strokovni literaturi. Objektivno je predstavljena izvirna bosanska leksika, hkrati pa je dosežena sodobnost in jezikovna odprtost.

Slavistični komite in Zavod Averroes sta k projektu Bosansko-slovenskega slovarja stopila januarja 2011. Projekt je tako trajal dobra tri leta in ima precejšnjo vrednost za vse nas. Ker je projekt Bosansko-slovenskega slovarja generacijskega pomena za vse Bošnjake v Sloveniji, sta se izdajatelja odločila za sodelovanje s priznanimi strokovnjaki s tega področja. Avtorja slovarja sta dr. Senahid Halilović in Amra Halilović, redaktorica slovarja je dr. Vesna Mikolič, recenzenta sta dr. Andreja Žele in dr. Josip Baotić. Lekturo slovarja je opravila gospa Milojka Mansoor.

Bosansko-slovenski slovar je namenjen široki šolski, kulturni in univerzitetni javnosti. Verjamemo, da bo zadostil potrebam sodobnega uporabnika dvojezičnih slovarjev in bo zanesljiv priročnik ne samo za slaviste in prevajalce, temveč tudi za turiste in vse ljudi, ki živijo in delajo v Sloveniji, a so bili rojeni v Bosni in Hercegovini ali pa so z njo in bosanskim jezikom povezani kako drugače.

Za Zavod Averroes je bil projekt priprave Bosansko-slovenskega slovarja najbolj pomemben projekt v zadnjih treh letih. Vsa pozornost je bila usmerjena v njegovo pripravo. V ta projekt so bila vložena ogromna sredstva in ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo Islamski skupnosti v Sloveniji, na čelu z muftijem dr. Nedžadom Grabusom kot največjemu donatorju in podporniku pri pripravi slovarja. Zahvaljujemo se tudi Ministrstvu za kulturo, ki je za slovar namenilo določena sredstva, ter podjetjema Reni, d.o.o., in Interenergo, d.o.o. Hvala tudi vsem posameznikom, ki so prispevali svoja sredstva še v času njegovega nastajanja in tako pokazali zavest o pomembnosti tovrstnega znanstvenega dela.

Zavod Averroes