Druženje s Kur’anom – sedmi džuz

V sedmem džuzu se nahajajo ostali ajeti (od 83. ajeta) medinske sure El-Maide in 110 ajetov sure El- Enam, ki je skupaj s suro El-Araf najdaljša mekanska sura. Šestnajst ajetov v suri El-Maide se začenja z besedami: ”O, verniki!” in glede na to da sura poudarja različne dolžnosti, ki jim verniki morajo slediti, je logično, zakaj se ta sura v komentarjih Kur’ana imenuje tudi Suretu’l-Ukud (Poglavje o obveznostih).

V devetdesetem ajetu te sure se vernikom prepoveduje alkohol, igre na srečo, oboževanje kipov in vraževerje oziroma prerokovanje. S temi deli šejtan (hudič) želi med vernike vnesti sovraštvo in jih tako odvrniti od namaza (molitev) ter posvečanja Bogu. Beseda hamr (vino) označuje opojna sredstva nasploh, vsako substanco, ki ob uporabi zamrači um. Zato se s tem ajetom prepoveduje konzumiranje vseh alkoholnih pijač, psihoaktivnih substanc in droga.

V Muslimovem Sahihu se beleži, da je Tarik ibn Suvejd el- Džufi, r.a., spraševal Božjega Poslanca, a.s., o opojnih pijačah in mu rekel: ”Hranim jih samo zaradi zdravstvenih razlogov!” Božji Poslanec mu je odgovoril: ”Opojne pijače niso zdravilo, opojne pijače so bolezen.”

Besedo ensab (oboževanje kipov) Muhamed Asad prevaja kakor oltar za oboževalce kipov. Meni, da je ta izraz uporabljen metaforično, njegov namen je ukazati na vse običaje oboževanja kipov: oboževanje svetnikov, verovanje v praznoverske tabuje, verovanje, da imajo predmeti nadnaravne lastnosti, nagibanje k praznoverju.  Tretja beseda v ajetu ezlam (prerokovanje s paličicami) se lahko razume kot skupni pojem za vse vrste prerokovanja. Ezlam so koščki drevesa, ki imajo obliko paličic. Praznoverci naj bi te paličice kakor sredstvo za prerokovanje uporabljali pred pomembnimi dogodki. Pred potovanji, porokami, sklepanjem poslov so na dve nasprotni strani paličice napisali nasprotni si besedi (ena pozitivna, ena negativna): Moj Gospodar mi je ukazal. Moj Gospodar mi je prepovedal. V primeru da bi po obračanju palice, palica pristala na negativni strani, potem ne bi naredili tistega, kar so načrtovali.

Razlagajoč te ajete Mahmud Šeltut pravi: ”Ni dvoma, da je verovanje v to, da lahko nekaj pokaže, kakšna bo prihodnost nekoga, glede na to da to ve samo Allah, samo odmikanje od vere, razuma in dokazov. Vera se ne zadovolji s tem, da ji človek slepo sledi in odvrže razum. Allah hrani razum zato, da se poveže s tistim, kar je podobno prerokovanju. Allah ni zadovoljen s tem, da bo njegova Knjiga, ki je najbližje racionalnemu, duhovnemu in praktičnemu življenju osnova za čaranje in poigravanje.” Safija (Ebu Ubejdova hči) pravi, da je ena izmed žena poslanca Muhammeda, a.s., rekla: ”Kdor bo šel k prerokovalcu usode in ga povprašal o svoji prihodnosti, njegov namaz ne bo sprejet 40 noči.”

Šejh Muhammed Gazali pravi, da je sura En-Enam v celoti objavljena v Meki, njenem razodetju pa je prisostvovalo več deset tisoč melekov (angelov). Sura je precej obsežna, ima 165 ajetov, a si jo je Muhammed, a.s., v celoti zapomnil že takrat, ko je bila prvič razodeta. Prevod sure je Živina, ki je izpeljan iz nekaterih namigovanj v ajetih te sure, ki kažejo na praznoverje in navade predislamskih Arabcev v povezavi z živalmi. S tem poglavjem Allah poudarja svojo dostojanstvenost in vzvišenost nad vsem, kar človek lahko doseže s pojmovnim razmišljanjem. Da bi se izognili poosebljanju Boga, Muhammed Asad poudarja, da se v Kur’anu nenehno spreminja zaimek, ki se nanaša na Boga. Tako je v istem ajetu Bog lahko On, Jaz, Mi in Naš. Sura El-Enam obravnava tri pomembne teme, ki nenehno prevzemajo človeški um: vprašanje božanstva in klanjanje samo Njemu, vprašanje Razodetja in poslanstva ter vprašanje preživetja in nagrade/kazni.

Za konec prikaza sedmega džuza posvetimo nekaj pozornosti še pomenu 59. in 82. ajeta sure El-Enam. V 59. ajetu pravi, da so ”pri Njemu ključi vseh skrivnosti”. Po hadisu Božjega Poslanca velja da ”obstaja pet ključev vseh skrivnosti”: samo Allah ve, kdaj bo konec sveta; samo On spušča dež, ki naredi zemljo rodovitno; samo On ve, kaj se nahaja v maternici; človek ne ve, kaj si bo prislužil jutri; človek ne ve, v kateri državi bo umrl.