Zasedanje Mešihata IS v Republiki Sloveniji – sporočilo za javnost

V soboto, 8. marca 2014, se je v prostorih Mešihata Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji odvijalo 7. redno zasedanje, kateremu je predsedoval predsednik Mešihata, mufti dr. Nedžad Grabus.

Seji so prisostvovali vsi člani Mešihata: nadomestnik muftija Ibrahim ef. Malanović, sekretar Nevzet Porić, dipl. pravnik g. Almir Kurspahić, dipl. pravnik g. Zejnula Bilali ter sodelavci Ifet ef. Suljić in svetovalec za finančna in administrativna vprašanja g. Haris Muratagić.

Člani Mešihata so razpravljali o Poročilu Mešihata IS v Republiki Sloveniji za leto 2013, finančnem poročilu, poročilih imamov o njihovem delu ter poročilih predsednikov izvršnih odborov. Na podlagi poročil je izdan sklep, da je Mešihat v preteklem letu posloval pozitivno, za kar so se člani Mešihata posebej zahvalili predsedniku Mešihata, muftiju dr. Nedžadu Grabusu, ki je skrbel za sredstva Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji in njen vakuf.

Mešihat IS je posebej izpostavil sklep, v katerem izraža svojo zahvalo muslimanom v Sloveniji, ki skrbijo za svojo Skupnost in ji finančno pomagajo.

Posebej se je govorilo o Islamskem kulturnem centru v Ljubljani in ostalih investicijah Islamske skupnosti v Sloveniji. Leta 2013 je s pomočjo države Katar izplačan dolg za zemljišče, na katerem se bo gradila džamija, v višini 1,3 miliona evrov. Prav tako je pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo IKC-ja, postavljen je temeljni kamen, izbrano je tudi podjetje, ki bo prevzelo nadzor za gradnjo IKC-ja.

Sprejeta sta tudi načrt in program dela za leto 2014 kakor tudi proračun za tekoče leto.

Člani Mešihata so posebno točko dnevnega reda posvetili spremembam Ustave IS v BiH. Mešihat IS v Sloveniji si bo prizadeval maksimalno sodelovati z IS v BiH ter se z njo združiti v vseh segmentih, ki so ključni za delovanje skupne IS. Ugotovljen je sklep, da določene razprave, v katerih se bo prizadevalo miniminirati vlogo Zbora IS v Sloveniji in poskusi, da se Mešihat organizira kot muftijstvo, ne bodo v domeni realnega stanja in delovanja IS v Sloveniji.

Zbor Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji bo zasedal 23. marca 2014, kjer se bo razpravljalo o vseh omenjenih temah.