Sporočilo za javnost v zvezi s projektom Islamskega kulturnega centra v Ljubljani

Ljubljana, 20. februar 2014. Ob začetku priprav za začetek gradnje Islamskega kulturnega centra v Ljubljani obveščamo javnost in člane Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji, da je Islamska skupnost v Republiki Sloveniji v preteklem obdobju (od polaganja temeljnega kamna do danes) intenzivno delala na pripravah za začetek gradnje džamije v Ljubljani.

Takoj po položenem temeljnem kamnu smo začeli z izbiro podjetja za nadzor in inženiring projekta. Skupaj s strokovnjaki iz Katarja smo med štirimi podjetji izbrali najboljšega ponudnika. Odločeno je bilo, da se za ta del projekta sklene pogodba s podjetjem Ela iC projektiranje in svetovanje, d.o.o., iz Ljubljane.

Strokovnjaki iz omenjenega podjetja so takoj začeli s pripravami razpisa za izbiro izvajalca. Pred tem so opravili delno recenzijo projekta in skupaj z arhitekti pripravili ustrezne in strokovne načrte, ki bodo podlaga za objavo razpisa. Usklajevanja z arhitekti, ki še vedno potekajo, zahtevajo čas.

Dogovorili smo se, da bomo objavili razpis v dveh delih. Glede na dejstvo da po zemljišču, na katerem se bo gradila džamija, poteka kolektor (kanal) za meteorne vode, ki povezuje Šiško z Bežigradom, bo prvi del razpisa zajemal predstavitev kolektorja, delne izgradnje stene za varovanje gradbene jame, predstavitev električnih vodov, ki potekajo po zemljišču, in sam izkop gradbene jame.

V drugem delu bomo objavili razpis za glavnega izvajalca del.

V teh dneh smo opravili dodatne raziskave zemljišča in porušili obstoječe objekte na zemljišču. V kratkem bomo postavili varovalno ograjo. Podjetje Elea iC, d.o.o., bo v kratkem objavilo prvi del razpisa. Pričakujemo, da bomo, če bo Bog dal, spomladi lahko začeli z gradbenimi deli na projektu Islamskega kulturnega centra v Ljubljani.

Verske aktivnosti, ki smo jih opravljali v objektu na Kurilniški 18, so bile prekinjene in se od petka, 21. februarja 2014, izvajajo na novi lokaciji, in sicer v  najetih prostorih v ljubljanskih Fužinah, na Zaloški 217a. Ko bo džamija zgrajena, se bodo vse aktivnosti ponovno odvijale na Kurilniški 18.

Urad muftija