volitve-v-islamski-skupnosti-4

VOLITVE V ISLAMSKI SKUPNOSTI ZA ČLANE IZVRŠILNIH ODBOROV IN ČLANE ZBORA

Ljubljana, 16. Januar 2011, (MINAS) – V nedeljo, 16. Janurja 2011, so potekale redne volitve za organe Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji in sicer za člane izvršilnih odborov in člane Zbora Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji.

V vseh džematih so bila odprta volišča ob 9 uri in so bila odprta do 19 ure. Po podatkih volilnih odborov, ki so izvajali volitve na terenu so bile volitve izpeljane v skladu s Statutom Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji ter Pravilnikom o volitvah. Volilni odbori beležijo dobro udeležbo volilnih upravičencev, ki so volili predstavnike u odbore in Zbor Islamske skupnosti.

Člana Glavne volilne komisije g. Haris Muratagić, predsednik in Denis Striković, član ter tajnik Islamske skupnosti Nevzet Porić so obiskali džemate Jesenice, Tržič, Kranj in Ljubljana in opravili nadzor poteka volitev.

Mufti dr. Nedžad Grabus je član dveh džematov in sicer v Ljubljani in Škofja Loki. Zaradi obveznosti, ki jih je imel je volil samo v džematu Ljubljana. Po glasovanju je izrazil svoje zadovoljstvo, da se v Islamski skupnosti odvijajo volitve, ki bodo določile osebe, ki bodo v naslednjih štirih letih vodile džemate in sodelovale v delu Zbora Islamske skupnosti. Pričakuje od izvoljenih, da bodo s polno odgovornostjo in predanostjo opravljali naloge, ki so pred njimi. Delo v organih Islamske skupnosti je častno in odgovorno delo. Zato mufti Grabus pričakuje, da bo imel dobro sodelovanje z vsemi organi v Skupnosti kot ga je imel v prejšnjem mandatu.

Glavna volilna komisija bo v naslednjih dneh objavila končne rezultate volitev in predlagala Zboru Islamske skupnosti, da potrdi izvoljene člane organov.

volitve-v-islamski-skupnosti-1

volitve-v-islamski-skupnosti-2

volitve-v-islamski-skupnosti-3

volitve-v-islamski-skupnosti-4

volitve-v-islamski-skupnosti-5